DNB seminar voor juristen in de pensioensector

Nieuwsbericht
Datum 3 mei 2012

Op 13 juni 2012 organiseert DNB in Amsterdam een informatieve middagbijeenkomst voor juristen werkzaam in de pensioensector. Doel van deze bijeenkomst is om met praktijkjuristen over prangende vraagstukken op het terrein van pensioenen van gedachten te wisselen.

Seminars

Juridische vraagstukken uit de praktijk
Tijdens de bijeenkomst zullen onderwerpen zoals governance, beleggingsbeleid en de pensioenadministratie van pensioenfondsen de aandacht krijgen. DNB zal haar visie geven over juridische vraagstukken die op die gebieden worden gesignaleerd.

 

 

Daarbij zal DNB aangeven wat zij van pensioenfondsen – en dus ook van u als praktijkjurist – verwacht. Ook vanuit de AFM en vanuit de juridische praktijk zullen bijdragen worden geleverd. En als deelnemer wordt u eveneens uitgenodigd om uw visie te geven en juridische vraagstukken te delen.
 
Deze bijeenkomst biedt een goede kans om als praktijkjuristen van elkaar te leren. Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich aanmelden via DNB_JKG@DNB.nl. Het programma ontvangt u na aanmelding.

 

 

> Terug naar de nieuwsbrief