DNB enthousiast over initiatieven uit de sector om intern toezicht te versterken

Nieuwsbericht
Datum 7 mei 2014

Het belang van intern toezicht in de pensioensector wordt in toenemende mate onderkend door de pensioensector zélf. ‘En dat is goed’, zegt Iris Sluiter, afdelingshoofd van het expertisecentrum Pensioenbestuur en organisatie. ‘Zoals bij iedere organisatie is stevig intern toezicht ook voor pensioenfondsen onmisbaar. Wij zijn dan ook positief over de initiatieven die in de sector worden genomen om het interne toezicht te versterken.’ 

Iris Sluijter

Uit een eerder onderzoek van DNB naar visitatiecommissies bij pensioenfondsen kwam naar voren dat veel besturen niet de noodzaak zagen van intern toezicht en dat soms eerder zagen als last dan als lust. Sluiter: ‘Gelukkig lijkt er nu een kentering in dat beeld te komen. Aan de ene kant is versterking van intern toezicht “opgelegd”, via de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Aan de andere kant legt de sector zichzelf ook eisen op. Zelfregulering dus. Dit blijkt het beste uit de VITP-Toezichtcode van de Vereniging Intern Toezicht Pensioensector. Wij juichen dit initiatief van de VITP van harte toe. En wij onderschrijven de doelstelling van de code, namelijk een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van intern toezicht bij pensioenfondsen en daarmee aan de kwaliteit van en het vertrouwen in pensioenfondsen.’  

Sluiter: ‘Een ander initiatief is de Denktank Intern Toezicht (DIT). DIT is een internetplatform voor uitwisseling van goede ideeën over intern toezicht en bevordering van de dialoog tussen intern toezichthouders en andere partijen in de pensioensector. Het is een gezamenlijk initiatief van de sector en DNB om met name het interne toezicht in de vorm van visitatie te versterken. Op het platform is DNB ook actief, in een ondersteunende en adviserende rol.’ 

DNB seminar voor intern toezichthouders
Sluiter: ‘Op 30 juni organiseert DNB weer het seminar voor intern toezichthouders van pensioenfondsen. Dit doen we al een paar jaar en met steeds weer positieve reacties. Dit jaar wordt natuurlijk extra bijzonder, omdat vanaf 1 juli alle bepalingen van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen gelden en het interne toezicht daarmee op volle sterkte is. Tijdens het seminar wil DNB graag in gesprek gaan met intern toezichthouders over actuele ontwikkelingen in de pensioensector, de toezichtthema’s van DNB en de versterkte rol die het interne toezicht heeft gekregen met de invoering van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en de daarmee gepaard gaande toetsingen.’ 

Het seminar voor intern toezichthouders vindt op 30 juni in de middag plaats bij DNB. Intern toezichthouders kunnen zich inschrijven via interntoezicht@DNB.nl. Binnenkort stuurt DNB een uitnodiging voor dit seminar naar alle pensioenfondsen, ter attentie van de leden van het interne toezicht.

> Terug naar de Nieuwsbrief