Tijdige aanlevering jaarstaten 2013

Nieuwsbericht
Datum 7 mei 2014

De uiterste inzenddatum voor de FTK jaarstaten over 2013 is 30 juni 2014. Sinds het derde kwartaal van 2013 geldt het nieuwe handhavingsbeleid met betrekking tot tijdigheid. Bij de jaarstaten is het belangrijk dat deze rapportage niet alleen tijdig via e-Line DNB wordt ingediend, maar dat ook de ondertekende verklaringen op tijd bij DNB binnenkomen. Dan pas wordt aan de rapportageverplichting voldaan.

Volgens het nieuwe handhavingsbeleid van DNB met betrekking tot tijdigheid kan DNB een boete opleggen als een pensioenfonds in een periode van dertien maanden twee keer te laat rapporteert.  

Bij de jaarstaten worden drie verklaringen overlegd. Het bestuur ondertekent staat J104, de certificerend actuaris ondertekent staat J606 en de accountant ondertekent staat J103. De rapporteur stuurt deze ondertekende verklaringen naar DNB. De stukken moeten echter pas verstuurd worden nadat de e-Line rapportage is ingestuurd. 

Om te voorkomen dat de verklaringen hierdoor na de deadline binnenkomen bij DNB, kan een scan van de verklaringen worden gemaild naar jaarstaten_pensioenfondsen@dnb.nl, met een bevestiging dat de scans overeenkomen met de opgestuurde stukken. DNB verzoekt u om in het onderwerp van het e-mailbericht de relatie-id en de naam van het fonds op te nemen. Het blijft verplicht om de verklaringen ook per post op te sturen. Voor het handhavingsbeleid is het mailbericht met de gescande documenten echter voldoende voor tijdige indiening.

> Terug naar de Nieuwsbrief