Bevindingen DNB-onderzoek VPL-regelingen

Nieuwsbericht
Datum 1 november 2012

DNB heeft deze week een sectorbrief verzonden aan ruim 100 pensioenfondsen met een VPL-regeling. In de brief staan de bevindingen van het onderzoek over het beheer van de VPL-gelden dat DNB in 2012 heeft verricht onder 24 pensioenfondsen. Die 24 fondsen ontvangen binnenkort een terugkoppeling, die is toegesneden op hun eigen situatie.

geld

Uit de steekproef blijkt dat veel fondsen die het beheer voeren over de door sociale partners bijeengebrachte  gelden (VPL-gelden) geen goede afspraken hebben gemaakt met sociale partners over dat beheer. Zo is in een aantal gevallen vermogen of premie, bedoeld voor pensioenen, naar de financiering van de VPL-regeling gegaan.
 
Guidance
De sectorbrief heeft als doel alle pensioenfondsen met een VPL-regeling te informeren over de bevindingen van het DNB-onderzoek en om hen guidance te bieden om de situatie zonodig te verbeteren. Daarom zijn er naast normen ook good & bad practices uit de sector opgenomen. DNB verwacht dat ook fondsen die niet in de steekproef zaten, nagaan of er aanpassingen nodig zijn. Daarnaast vraagt DNB aan certificerend actuarissen hier expliciet aandacht aan te besteden.  
 
De brief is te vinden op Open Boek Toezicht.