Uitkomsten onderzoek AFM en DNB over kwaliteit financiële crisisplannen

Nieuwsbericht
Datum 1 november 2012

Uit een gezamenlijk onderzoek van de AFM en DNB blijkt dat de kwaliteit van financiële crisisplannen van pensioenfondsen in veel gevallen voor verbetering vatbaar is.

Alle pensioenfondsen die verplicht zijn een crisisplan te hebben, hebben een generieke terugkoppeling ontvangen van de bevindingen van het onderzoek. Fondsen wordt verzocht hun crisisplan kritisch te bekijken en waar nodig te herzien. Om fondsen daarbij te ondersteunen is een aantal hulpmiddelen ter beschikking gesteld, zoals een voorbeeld crisisplan. In de toekomst wordt opnieuw onderzocht in hoeverre de crisisplannen voldoen aan de gestelde eisen.
 
Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de websites van DNB en de AFM.