Terugblik op de themabijeenkomst herverzekering en liquidatie

Nieuwsbericht
Datum 1 november 2012

Op 3 oktober vond bij DNB een themabijeenkomst plaats voor bestuurders van volledig herverzekerde pensioenfondsen en fondsen die fusie en/of liquidatie overwegen.

In een aantal sessies is gesproken over de toegevoegde waarde van herverzekerde fondsen en de eisen die aan deze fondsen worden gesteld, bijvoorbeeld op het gebied van deskundigheid van bestuurders. Ook heeft DNB haar nieuwe toezichtaanpak, FOCUS!, toegelicht. Verder is het traject van liquidatie aan de orde gekomen en de eisen die DNB daarbij stelt. 
 
Verantwoordelijkheid
Tijdens de bijeenkomst was er veel ruimte om visie en ervaringen te delen op het gebied van herverzekering en liquidatie. De centrale boodschap over herverzekering en liquidatie is dat ongeacht de toezichtklasse waarin een pensioenfonds zich bevindt, bestuurders geacht worden te allen tijde hun verantwoordelijkheid te nemen, door in het besluitvormingsproces oog te hebben voor alle belanghebbenden en de relevante stakeholders te betrekken.
 
Voorafgaand aan de themabijeenkomst was er met een aantal pensioenjuristen en advocaten een informatieve bijeenkomst over het liquidatietraject. Deze bijeenkomst was bedoeld om met elkaar van gedachten te wisselen over de juridische knelpunten die de adviseurs in het liquidatietraject tegenkomen.