Brief DNB over evenwichtige belangenafweging bij korten

Nieuwsbericht
Datum 1 november 2012

DNB heeft pensioenfondsen die in april 2013 naar verwachting een korting moeten doorvoeren op pensioenaanspraken en -rechten, een brief gestuurd over het tijdpad voor het besluitvormingsproces, de normen waaraan dit besluit moet voldoen en de wijze waarop DNB dit besluit toetst. DNB toetst het besluit onder meer op evenwichtige belangenafweging.

Weegschaal

In de brief noemt DNB vier stappen die een pensioenfonds moet zetten om tot evenwichtige belangenafweging bij het besluit tot korten te komen. DNB toetst het (concept) kortingsbesluit voorafgaand aan de uitvoering aan de hand van die vier stappen voor de besluitvorming. De vragen die DNB daarover beantwoord wil zien, zijn ook in de brief te vinden.
 
Als het pensioenfonds de vragen beantwoordt en terugstuurt vóór 1 december 2012, dan toetst DNB de verstrekte informatie nog in december 2012. Over de uitkomst van deze toetsing bericht DNB het pensioenfonds in december 2012 of in januari 2013. Daarmee heeft het fonds tijdig duidelijkheid over het oordeel van DNB. 
 
De brief en de bijlagen bij de brief zijn hier te vinden
 
Artikel over evenwichtig korten
Over het onderwerp evenwichtig korten heeft een aantal medewerkers van DNB, op persoonlijke titel, onlangs een artikel gepubliceerd in het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken (TPV 2012, nr. 33, Kluwer Uitgeverij). Dit artikel is hieronder te vinden.

 

 

> Terug naar de nieuwsbrief