Evaluatie herstelplan - evenwichtig korten

Nieuwsbericht
Datum 5 november 2013

Begin december ontvangen de pensioenfondsen met een herstelplan de instructiebrief voor de evaluatie van het herstelplan. Pensioenfondsen die voorzien een korting te moeten doorvoeren per 1 april 2014, kunnen, net als vorig jaar, het voorgenomen kortingsbesluit vooraf door DNB laten toetsen op evenwichtigheid. 

Omdat het nu nog onzeker is welke fondsen mogelijk een korting moeten doorvoeren, stuurt DNB alle fondsen met een korte termijn herstelplan een brief met de uitnodiging van de toets van DNB gebruik te maken. DNB stuurt deze brief begin november. Als het fonds vóór 13 december 2013 het kortingsbesluit bij DNB indient, krijg het in januari 2014 een reactie. In de brief staat verder informatie over het tijdpad voor het besluitvormingsproces, de normen waaraan het besluit moet voldoen en de wijze waarop DNB dit besluit toetst.

Evaluatie herstelplan
Begin december ontvangen de fondsen met een herstelplan de instructiebrief voor de evaluatie van het herstelplan. Op 12 februari is de deadline voor de indiening van de evaluatie. Net als vorig jaar streeft DNB ernaar in maart, maar uiterlijk in april, de evaluatie van de fondsen die een korting moeten doorvoeren per 1 april 2014 te beoordelen.
 
In de volgende Nieuwsbrief pensioenen gaat DNB uitgebreid in op de evaluatie van de herstelplannen.

> Terug naar de nieuwsbrief