Resultaten onderzoek ‘artikel 5 Pw’

Nieuwsbericht
Datum 5 november 2013

DNB heeft de reglementen en uitvoeringsovereenkomsten van dertig pensioenfondsen gecontroleerd op mogelijke strijd met artikel 5 van de Pensioenwet. Volgens dat artikel mag een pensioenfonds zijn verantwoordelijkheid richting de werknemer niet uitsluiten in zijn fondsdocumenten wanneer de werkgever het fonds onjuist, onvolledig of niet tijdig informeert.

 
Bij ongeveer een kwart van de onderzochte pensioenfondsen heeft DNB strijdige bepalingen gevonden in de fondsstukken. DNB heeft deze  pensioenfondsen verzocht de fondsstukken aan te passen. DNB verwacht dat alle pensioenfondsen hun fondsstukken controleren op strijdigheid met artikel 5 van de Pensioenwet en waar nodig aanpassen. Meer informatie over dit artikel vindt u op Open Boek Toezicht.  
 
Uit het onderzoek is ook gebleken dat een aantal pensioenfondsen in de fondsstukken nog steeds uitsluitingsclausules hanteert of bepalingen heeft opgenomen die ‘geen premie, geen recht’ inhouden. Ook zulke bepalingen mogen niet worden uitgevoerd. Meer informatie hierover vindt u in de Nieuwsbrief pensioenen van januari 2012 en de Nieuwsbrief pensioenen van oktober 2011. DNB verwacht dat pensioenfondsen hun fondsdocumenten ook controleren op deze bepalingen en waar nodig aanpassen.

> Terug naar de nieuwsbrief