Uitnodiging onderzoek over pensioentoezicht AFM

Nieuwsbericht
Datum 5 november 2013

De AFM nodigt u graag uit deel te nemen aan een enquête over het pensioentoezicht van de AFM. Als toezichthouder kijkt de AFM met een kritische blik naar de financiële wereld. De AFM streeft ernaar om zo effectief mogelijk toezicht te houden. Dit betekent dat ze zelf ook regelmatig het eigen functioneren tegen het licht moet houden. Met een stakeholderonderzoek kan zij daar lering uit trekken voor de toekomst. 
   

AFM-logo

TNS NIPO voert daarom in opdracht van de AFM een onderzoek uit onder haar stakeholders, waaronder pensioenuitvoerders en pensioenfondsen. Graag nodigen wij u uit om aan deze enquête mee te doen. 
 
Over de vragenlijst
Het invullen van de vragenlijst duurt 10 tot 15 minuten. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. TNS NIPO verwerkt alle resultaten anoniem tot een rapport, het is bij de AFM dus niet bekend wie meedoet aan het onderzoek. De resultaten van het onderzoek leest u straks terug in het jaarverslag en op de website van de AFM. 
 
Meedoen? 
U krijgt een e-mail met uitnodiging van TNS NIPO. Als u die niet heeft ontvangen, en toch wilt meedoen, klik dan hier om de online vragenlijst te starten.

> Terug naar de nieuwsbrief