Q&A’s Septemberpakket

Nieuwsbericht
Datum 5 oktober 2012

Op 24 september presenteerde het Ministerie van SZW het Septemberpakket. Dit pakket is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met DNB. Naar aanleiding van het pakket heeft DNB een aantal Q&A’s opgesteld met veel gestelde vragen.

De Q&A’s worden voortdurend aangevuld met antwoorden op nieuwe vragen die DNB ontvangt. DNB raadt u dan ook aan de Q&A’s op Open Boek Toezicht in de gaten te houden. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door u te abonneren op de Nieuwsservice van Open Boek
 
Hoe gaat DNB om met uw vragen?
Mocht u vragen hebben over het Septemberpakket, dan kunt u die stellen aan uw toezichthouder of contactpersoon. DNB bundelt de vragen van pensioenfondsen en plaatst de antwoorden in Q&A vorm op de website van DNB. Zo wil DNB de hele sector tegelijk antwoorden op vragen die in de sector leven. Dit betekent dat u het antwoord op uw vraag waarschijnlijk in een Q&A terugvindt. Vragen die specifiek over uw pensioenfonds gaan, zal DNB wel rechtstreeks antwoorden. 
 
Septemberpakket
Het Septemberpakket bevat maatregelen die vooruitlopen op een nieuwe Pensioenwet en een nieuw financieel toetsingskader voor pensioenfondsen waarvan voorzien is dat die in 2014 in werking zullen treden. De nieuwe kaders moeten bijdragen aan een meer toekomstbestendig pensioenstelsel. De Kamerbrief Septemberpakket pensioenfondsen vindt u hier.