Links

Nieuwsbericht
Datum 5 oktober 2012

Hieronder vindt u een aantal links, zoals de speeches op het DNB-Pensioenseminar en uitkomsten DNB onderzoek bestuurlijke effectiviteit.

DNB-Pensioenseminar
Op 12 september vond het DNB-Pensioenseminar plaats. Het thema van het seminar was ‘keuzes maken, zelf in actie komen.’ Centrale vragen waren hoe pensioenfondsbestuurders zich voorbereiden op de veranderingen in de sector en welke keuzes zij hierbij maken. De speeches die Klaas Knot, Maarten Camps, Joanne Kellermann en Olaf Sleijpen tijdens het seminar hebben gehouden, zijn hier te vinden. 
  
 
Statistisch Bulletin: Gemiddelde dekkingsgraad sinds juni toegenomen
De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen is in augustus gestegen naar 97%. Eind juni bedroeg deze nog 94%. De dekkingsgraad is gestegen door positieve rendementen op aandelen bij een betrekkelijk stabiele lange rente. U vindt het Statistisch Bulletin hier
  
 
Uitkomsten DNB onderzoek bestuurlijke effectiviteit
DNB heeft onderzoek gedaan naar gedrag en cultuur bij pensioenfondsbesturen. Het onderzoek heeft een aantal aanbevelingen, good en bad practices en een vragenlijst opgeleverd die besturen kunnen gebruiken om de effectiviteit in het eigen bestuur te toetsen. De rapportage is hier te vinden
  

 
Toespraak Klaas Knot op de World Pension Summit
Op 14 november spreekt Klaas Knot op de World Pension Summit. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de World Pension Summit.