DNB onderzoek consistentie verplichtstelling met statuten en reglementen

Nieuwsbericht
Datum 5 oktober 2012

Voor een verplichtgesteld pensioenfonds is de verplichtstelling leidend voor de uit te voeren regeling. DNB heeft onderzocht of de verplichtstelling wordt gevolgd in de statuten en reglementen van de bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenfondsen.

Bij een aantal pensioenfondsen heeft DNB verschillen geconstateerd tussen de verplichtstelling en de statuten en reglementen. Die verschillen zitten in de toetredingsleeftijd en de omschrijving van de werkingssfeer. Het gevolg van deze verschillen kan zijn dat werknemers die onder de verplichtstelling vallen niet deelnemen aan de regeling, waardoor reparatie van pensioenopbouw nodig kan zijn.
 
DNB zal binnenkort de fondsen waar verschillen zijn geconstateerd verzoeken de statuten en reglementen in overeenstemming te brengen met de verplichtstelling.