Collectieve waardeoverdracht: verduidelijking beleid DNB

Nieuwsbericht
Datum 3 oktober 2013

DNB heeft in een factsheet en een Q&A haar bestaand beleid bij collectieve waardeoverdrachten verduidelijkt. DNB merkt namelijk dat pensioenfondsen behoefte hebben aan toelichting op de stappen die moeten worden gezet bij een collectieve waardeoverdracht.

Ook is er behoefte aan een toelichting op de wijze waarop DNB een collectieve waardeoverdracht tussen pensioenfondsen beoordeelt en hoe pensioenfondsen bij een voorgenomen collectieve waardeoverdracht invulling kunnen geven aan een beheerste en integere bedrijfsvoering.
 
In de factsheet en Q&A gaat DNB op deze punten in. De factsheet en Q&A gaan overigens alleen over collectieve waardeoverdrachten tussen pensioenfondsen, niet over waardeoverdrachten tussen een pensioenfonds en een verzekeraar of een premiepensioeninstelling (PPI).
 
U vindt de factsheet en Q&A hier. 

> Terug naar de Nieuwsbrief