Toetsing materieel toezicht

Nieuwsbericht
Datum 3 oktober 2013

In het materiƫle toezicht toetst DNB of statuten, pensioenreglementen en uitvoeringsovereenkomsten van pensioenuitvoerders voldoen aan de Pensioenwet en aanverwante wet- en regelgeving. Uit de jaarlijkse toetsing van 2013 is gebleken dat de meeste pensioenuitvoerders geen strijdige bepalingen in de documenten hebben.

Groep mensen

DNB toetst sinds 2011 jaarlijks de stukken van de grootste pensioenfondsen (T3 en T4 fondsen) en grote verzekeraars met veel rechtstreeks verzekerde regelingen. De stukken van de overige pensioenuitvoerders worden niet regulier maar incidenteel, veelal op een specifiek risico, getoetst. 
 
In de eerste jaren na de inwerkingtreding van de Pensioenwet hadden de meeste pensioenuitvoerders bepalingen in hun stukken die in strijd waren met de ten tijde van de toetsing geldende wet- en regelgeving. Dat is de afgelopen jaren dus aanzienlijk verminderd. 

> Terug naar de Nieuwsbrief