Uitspraak over goudbeleggingen

Nieuwsbericht
Datum 3 oktober 2013

Op 10 september 2013 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven geoordeeld dat DNB ten onrechte een aanwijzing heeft gegeven aan het pensioenfonds voor de Glasfabrieken om de beleggingen in goud af te bouwen. De aanwijzing is als gevolg van de uitspraak komen te vervallen.

DNB betreurt de uitspraak van het CBb, maar respecteert die natuurlijk wel. De uitspraak betekent niet dat DNB in een andere zaak niet met een aanwijzing het prudent person beginsel zal kunnen handhaven. Uiteraard zal DNB haar besluit dan deugdelijk moeten motiveren en daarbij rekening houden met de overwegingen van deze uitspraak. 

> Terug naar de Nieuwsbrief