Uitkomst meting voortgang transitie nieuw FTK

Nieuwsbericht
Datum 3 oktober 2013

DNB en AFM hebben onlangs een meting gehouden onder alle pensioenfondsen over hun voorbereiding op het nieuwe FTK. DNB en AFM vinden een beheerste transitie naar het nieuwe FTK belangrijk en vragen pensioenfondsen om die reden periodiek aan te geven waar ze staan in de voorbereiding hierop. Hieronder leest u meer over de resultaten van de meting.

Hoe
Waterstand

wel het wettelijk kader pas tegen het einde van 2013 is uitgewerkt, kunnen pensioenfondsen nu al belangrijke stappen zetten, zoals duidelijke voorwaarden stellen aan sociale partners wat wel en wat niet een uitvoerbare opdracht voor het pensioenfonds is, onderzoek doen naar de risicobereidheid van de deelnemers en bepalen hoe het transitieproces moet verlopen. DNB en AFM hebben de fondsen dan ook over deze onderwerpen bevraagd.
 
Uit de meting concluderen DNB en AFM dat een deel van de pensioenfondsen de impact van de transitie naar een nieuw FTK per 1 januari 2015 onderschat.
 
De resultaten van de meting vindt u hieronder.

 

> Terug naar de Nieuwsbrief