Uitkomsten DNB onderzoek bestuurlijke effectiviteit bij pensioenfondsen

Nieuwsbericht
Datum 6 september 2012

DNB heeft onlangs onderzoek gedaan naar gedrag en cultuur bij een aantal pensioenfondsen. Centraal in het onderzoek stond de effectiviteit van het bestuur. Hierbij heeft DNB gekeken naar leiderschap, besluitvorming en communicatie binnen het bestuur. Het onderzoek heeft een aantal aanbevelingen, good en bad practices en een vragenlijst opgeleverd die pensioenfondsbesturen kunnen gebruiken om de effectiviteit in het eigen bestuur te toetsen. Hiermee wil DNB bijdragen aan vergroting van de bestuurlijke effectiviteit in de pensioensector.

Vergadertafel

De aanbevelingen, good en bad practices en de vragenlijst zijn te vinden in het rapport van het themaonderzoek bestuurlijke effectiviteit. U vindt dit rapport onderaan dit bericht.
 
Gedrag en cultuur is voor veel pensioenfondsen een nieuw en tamelijk onbekend terrein als onderwerp van het prudentiële toezicht. Met dit onderzoek en het toezicht op gedrag en cultuur wil DNB hierin verandering brengen. 
 
DNB vindt het toezicht op gedrag en cultuur belangrijk omdat het dieperliggende problemen bij een financiële instelling zichtbaar kan maken voordat er schade is geleden. Het toezicht op gedrag en cultuur heeft dus een preventieve werking en draagt zo bij aan de doelstelling van het toezicht van DNB: solide financiële instellingen die hun verplichtingen en toezeggingen nakomen.
 
In een van de workshops van het DNB-Pensioenseminar op 12 september zal het onderzoek uitgebreid aan de orde komen.