FTK belemmert pensioenfondsen niet om in 'hypotheken' te beleggen

Nieuwsbericht
Datum 6 september 2012
DNB merkt dat het beeld is ontstaan dat de evaluatie van het Financiële Toetsingskader (FTK) in 2010 en de vereisten die hieruit resulteren voor een nieuw FTK het onaantrekkelijk maken voor pensioenfondsen om in zogenaamde Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) te beleggen. Dit zijn gestructureerde producten op basis van retail hypotheken. De kritiek luidt dat het nieuwe toetsingskader bij de waardering van RMBS verhoogde opslagen hanteert voor illiquiditeit en complexiteit en dat investering in deze producten in sommige gevallen niet toegestaan is. Deze kritiek is echter onjuist.

 

Achtergrond bij de kritiek is dat de nieuwe regels leiden tot minder investeringen in RMBS, terwijl investering in deze producten juist de Nederlandse vastgoedsector zouden kunnen stimuleren. Daarnaast kan het de funding problematiek van banken verhelpen.

 
In de (voorgestelde) herziening van het FTK wordt inderdaad de risicogevoeligheid van het vereist eigen vermogen voor kredietrisico verbeterd. Per saldo stijgt in de (voorgestelde) herziening van het FTK het vereist eigen vermogen voor het kredietrisico. Deze verhoging weerspiegelt de betere inschatting van het kredietrisico en geldt voor àlle beleggingen met kredietrisico. Er is geen sprake van dat RMBS hier wordt benadeeld.