Guidance krimpende en gesloten fondsen

Nieuwsbericht
Datum 3 september 2013

In 2012 en 2013 heeft DNB onderzoeken gedaan naar de specifieke risico’s die kleine krimpende pensioenfondsen en gesloten pensioenfondsen lopen. Volgens DNB gaat het dan om fondsen met een beperkt of afnemend draagvlak, bijvoorbeeld omdat het premiestuur beperkt is, het aandeel gepensioneerden in de voorziening gestaag toeneemt, het aantal deelnemers relatief beperkt is en verder afneemt of omdat de kosten per deelnemer relatief hoog zijn. Gesloten fondsen kennen geen actieve deelnemers meer. Een gesloten fonds kan klein, middelgroot en groot zijn.

DNB heeft in kaart gebracht welke specifieke risico’s deze groep fondsen loopt. Een overzicht van de risico’s vindt u in de factsheet. Daarnaast heeft DNB een Q&A opgesteld over wat DNB van kleine krimpende fondsen en gesloten fondsen verwacht.
 
DNB gaat er vanuit dat fondsen met eerder genoemde kenmerken invulling geven aan deze guidance die DNB geeft. DNB start  in het najaar van 2013 een vervolgonderzoek over dit onderwerp. Fondsen die volgens DNB in dit opzicht grote risico’s lopen, zullen door DNB worden gevraagd deze te mitigeren. Over het vervolgonderzoek wordt de sector nog nader geïnformeerd. 

> Terug naar de nieuwsbrief