Nieuw handhavingsbeleid DNB op tijdigheid en kwaliteit financiële staten

Nieuwsbericht
Datum 3 september 2013

DNB gaat strenger handhaven op tijdigheid en kwaliteit van aanlevering van de financiële staten van pensioenfondsen. Financiële staten zijn voor het toezicht van DNB onmisbaar. Juiste, betrouwbare en tijdige rapportages zijn noodzakelijk om een volledig beeld te kunnen vormen van het risicoprofiel van het pensioenfonds.

Tijdigheid
Momenteel legt DNB bij het niet tijdig indienen van de staten een last onder dwangsom op die ertoe dient om alsnog de volledige rapportage van financiële staten binnen te krijgen. In het nieuwe beleid gebruikt DNB ook haar bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen indien een pensioenfonds herhaaldelijk nalaat om de financiële staten tijdig bij DNB in te dienen. DNB legt een bestuurlijke boete op aan een pensioenfonds dat binnen een aaneengesloten periode van dertien maanden, twee keer te laat heeft gerapporteerd. Dit nieuwe handhavingsbeleid van DNB treedt in werking met ingang van de rapportageverplichting over het derde kwartaal van 2013.
 
Kwaliteit
DNB gaat met ingang van de rapportageverplichting over het vierde kwartaal van 2013 tevens handhaven op de kwaliteit van de financiële staten. De kwaliteit is voldoende als met de staten ook daadwerkelijk de informatie wordt geleverd die is gevraagd. DNB verwacht dat de financiële staten voldoen aan de eisen die worden gesteld in het rapportagekader voor pensioenfondsen. Bij een ernstige overtreding kan DNB een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete opleggen.
 
De pensioenfondsen worden binnenkort nader geïnformeerd over dit nieuwe handhavingsbeleid. 

> Terug naar de nieuwsbrief