Herinnering aanlevering stukken over 2012

Nieuwsbericht
Datum 3 september 2013

In de nieuwsbrief pensioenen van april 2013 heeft DNB u gevraagd om toezending van de digitale verslagen bij indiening van de jaarstaten 2012. Het gaat hierbij om het jaarverslag 2012, het actuarieel rapport van de certificerend  actuaris en de management letter (verslag) van de accountant.

DNB heeft deze stukken nog niet van alle pensioenfondsen ontvangen. Mocht u nog niet alle stukken hebben toegestuurd, dan verzoeken wij u de ontbrekende stukken alsnog digitaal aan te leveren. Het e-mailadres voor de elektronische aanlevering is jaarverslagen@dnb.nl

  

> Terug naar de nieuwsbrief