Agenda en links

Nieuwsbericht
Datum 3 september 2013
DNB gaat graag het gesprek met u aan. In de agenda vindt u bijeenkomsten waar wij elkaar kunnen ontmoeten. Ook vindt u hier een aantal publicaties die relevant zijn voor de sector.
 

Agenda

  • 6 september: Optreden Linda Hobbelt bij bijeenkomst CSO
  • 11 september: DNB-pensioenseminar
  • 16 september: Optreden Olaf Sleijpen bij het congres van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector
  • 1 oktober: Optreden Olaf Sleijpen bij het Pensioen Forum 2013
  • 17 oktober: Optreden Iris Sluiter bij de Themamiddag Actualiteiten Compliance & Governance bij Pensioenfondsen van het Nederlands Compliance Instituut
  • 21 oktober: Optreden Olaf Sleijpen bij het Fiduciary Investors Symposium

Publicaties

> Terug naar de nieuwsbrief