Beheersing renterisico: guidance van DNB

Nieuwsbericht
Datum 3 september 2013

DNB heeft bij 25 pensioenfondsen onderzoek gedaan naar de beheersing van het renterisico. Renterisico ontstaat doordat de rentegevoeligheid van de verplichtingen groter is dan de rentegevoeligheid van de beleggingen. Het onderzoek bevestigt dat de pensioensector de afgelopen jaren stappen heeft gezet ter verbetering van het beleggingsbeleid en de risicobeheersing. Toch blijkt dat beheersing van het renterisico bij pensioenfondsen nog voor verbetering vatbaar is.

Uit het onderzoek komt naar voren dat met name het renteafdekkingsbeleid en de monitoring en evaluatie van dat beleid meer aandacht verdienen van het bestuur.
 
Daarom heeft DNB alle pensioenfondsen een brief gestuurd met daarin guidance en good practices uit het onderzoek. DNB verwacht dat pensioenfondsen de eigen beheersing van het renterisico aan de hand van de guidance en de good practices kritisch onder de loep nemen. 
 
De brief vindt u hier.   
 
Bulletin
DNB heeft in dit onderzoek alleen gekeken naar de beheersing van het renterisico, niet naar de mate van afdekking van dat risico. Over de afdekking van het renterisico heeft DNB een DNBulletin gepubliceerd

> Terug naar de nieuwsbrief