Trustkantoren onderschatten risico’s bij consultancydiensten

Nieuwsbericht
Datum 3 december 2012

Trustkantoren moeten extra aandacht besteden aan het cliëntendossier van de consultancydoelvennootschappen.

Man met koffer

In 2012 heeft DNB thematisch onderzoek gedaan naar zogenoemde consultancydoelvennootschappen. De toezichthouder heeft juist voor deze doelvennootschappen gekozen omdat bij consultancy de waarde van de geleverde prestatie doorgaans moeilijk is in te schatten en daarmee gevoelig is voor witwassen. Verder is er vaak sprake van internationale structuren waarbij middels re-invoicing de geldstroom bewust wordt verlegd naar andere jurisdicties. 
 
Resultaten van het themaonderzoek
Voor dit onderzoek heeft DNB in 2012 negen trustkantoren bezocht. Daaruit komt naar voren dat bij zes van de negen trustkantoren de bedrijfsvoering tekort schiet ten aanzien van de dienstverlening aan consultancydoelvennootschappen. De geconstateerde tekortkomingen zijn met name: onvoldoende kennis omtrent het doel van de structuur, een ontoereikende analyse van de integriteitrisico’s en een gebrekkige monitoring van de herkomst en bestemming van middelen. Naar aanleiding hiervan heeft DNB bij de betreffende trustkantoren passende handhavingsmaatregelen getroffen.  
 
Groeiend risico
Uit de instelling specifieke informatie (ISI) rapportage blijkt het aantal consultancydoelvennootschappen bij trustkantoren te groeien van 153 in 2011 naar 247 in 2012. Gezien deze toename vormen consultancydiensten een groeiend risico binnen de trustsector.   
  
Aanbeveling DNB
Op basis van de onderzoeksresultaten benadrukt DNB dat trustkantoren extra aandacht moeten besteden aan het cliëntendossier van deze consultancydoelvennootschappen en extra kritisch moeten zijn bij de clientacceptatie van toekomstige clienten'. Dit geldt overigens ook voor consultancycliënten die het trustkantoor bedient via een doorstroomvennootschap, ook wel inhouse vennootschap genoemd.

 

FATF-rapport over consultancydiensten
Ook in het FATF rapport van oktober 2010 ‘Money Laundering using Trust and Company Service Providers’ wordt misbruik van fictieve consultancy entiteiten genoemd om gelden weg te sluizen dan wel illegaal verkregen gelden wit te wassen.  In hetzelfde rapport worden betalingen van consultancy fees aangeduid als ‘Money Laundering Indicators’. (Pagina 48 van het rapport)


 

Wat zijn consultancydoelvennootschappen?
Dit zijn: Doelvennootschappen waar sprake is van betalingen voor verleende diensten in het kader van een specifieke kennis of vaardigheid van de doelvennootschap, hetzij aan natuurlijke personen, hetzij aan een entiteit, waarbij door de doelvennootschap veelal gebruik gemaakt wordt van de diensten van een specialist die de diensten namens de doelvennootschap uitvoert, gezien de specifieke kennis of vaardigheden die benodigd zijn om de betreffende dienst uit te voeren.