‘DNB nodigt kandidaat-bestuurders uit voor een toetsingsgesprek’

Nieuwsbericht
Datum 3 december 2012

'Kandidaat-bestuurders en commissarissen krijgen voortaan vaker een toetsingsgesprek met de toezichthouder.' Een interview met Annemarie Smit, afdelingshoofd van het nieuw opgerichte Expertisecentrum Toetsingen.

AnneMarie Smit

DNB heeft een nieuw Expertisecentrum Toetsingen: wat betekent dit voor de trustkantoren? 
‘Het Expertisecentrum Toetsingen wordt hét loket voor alle toetsingen van voorgenomen benoemingen bij trustkantoren. Dit one-stop-shop principe maakt het mogelijk dat zowel de betrouwbaarheids- als de geschiktheidstoetsingen door één team worden uitgevoerd.

Verder vormt dit team het aanspreekpunt voor alle vragen over een specifieke toetsing. De uitvoerend toezichthouder zal wel in een adviserende rol betrokken blijven bij de toetsingen en het Expertisecentrum adviseren over instelling specifieke informatie of over bijvoorbeeld het functioneren van het collectief.”
 
Wat verandert er precies bij de toetsingen?
‘Voortaan zullen kandidaat-bestuurders en kandidaat-commissarissen vaker worden uitgenodigd voor een toetsingsgesprek met een medewerker van DNB. In dat gesprek toetsen wij de vaardigheden en het professionele gedrag van een kandidaat. Dat kan je namelijk beter beoordelen in een persoonlijk gesprek dan aan de hand van een CV op papier. Zo toetsen we of onze indruk van de kandidaat overeenkomt met het beeld van de beoogde bestuurder/commissaris, zoals de onderneming voor ogen staat. Dat gesprek houden we natuurlijk ruim voordat de benoeming ingaat. Een kandidaat moet immers op dag één van zijn benoeming voldoen aan de eisen zoals ze gesteld zijn in de Beleidsregel Deskundigheid.’
 
 Worden er zwaardere eisen gesteld? 
‘Nee, de kandidaat moet nog steeds voldoen aan dezelfde eisen uit de Beleidsregel Deskundigheid. Wel wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij vanaf dag één voldoet aan dezelfde eisen die gelden voor de overige ondernemingen waarop de Beleidsregel van toepassing is, zoals banken en verzekeraars.’ 
 
Houdt DNB rekening met de omstandigheden van mijn trustkantoor?
‘Uiteraard gaat DNB proportioneel om met de eisen. Een bestuurder van een klein trustkantoor zal bijvoorbeeld voornamelijk worden beoordeeld op zijn stevigheid: Kent hij de actuele wet- en regelgeving, weet hij deze ook toe te passen in zijn eigen dagelijkse praktijk, heeft hij voldoende vaardigheden en toont hij professioneel gedrag? Bij een beoogd bestuurder van een groot trustkantoor zal de nadruk sterker liggen op zijn leidinggevende en bestuurlijke vaardigheden: Weet hij bijvoorbeeld hoe hij een interne audit moet inzetten, hoe ziet zijn wervingsbeleid eruit en hoe functioneert hij binnen het collectief?’
 
Waar moet een trustkantoor alert op zijn?
‘Let erop dat u tijdig een kandidaat meldt aan DNB, dus ruim voordat de benoeming ingaat. Gebeurt dat niet, dan zal DNB direct handhavend optreden.’