Seminar en onderzoek voor startende trustkantoren

Nieuwsbericht
Datum 15 februari 2013
Starters horen graag meer over de potentiele risico’s en over de verwachtingen van DNB. Een seminar biedt uitkomst.
 

Starters

DNB heeft in 2012 een themaonderzoek uitgevoerd  onder startende trustkantoren. Het onderzoek bestond uit een seminar en een kleine steekproef bij een aantal startende trustkantoren. Het seminar was bedoeld om de bestuurders van startende trustkantoren voor te lichten over veel voorkomende integriteitsrisico's. Tegelijkertijd zijn de bestuurders ook zelf aan de slag gegaan door over de risico’s te spreken met collega's en het uitwerken van casuïstiek.

Uit de reacties van veel deelnemers blijkt dat ze het waarderen om via het seminar met DNB in gesprek te kunnen gaan over hun eigen problemen en over de visie van DNB op actuele onderwerpen. Deze reacties gaven DNB ook aanleiding om in dit onderzoek in te zoomen op de bewustwording van de risico’s en de bekendheid met de toezichtverwachtingen van DNB. 
 

Deelnemer Rick van Dijk, bestuurder van het trustkantoor Your Trust (Netherlands) B.V. over het DNB-seminar:
'Ik waardeer vooral de pro-actieve rol van DNB hierin. Met dit seminar boden ze de trustkantoren een kijkje in de keuken van DNB. Naast gastvrij vond ik dat ook erg transparant. Verder vond ik het prettig persoonlijk kennis te kunnen maken met de toezichthouders. Bij een toezichtbezoek is het toch prettig als je elkaar al eens hebt ontmoet.
 
Voor mij persoonlijk was het seminar vooral een moment om samen met DNB door de casusposities heen te lopen en te horen hoe DNB tegen bepaalde zaken aankijkt. Voor de toekomst zou het misschien ook een idee zijn om vaker dit soort bijeenkomsten te organiseren, gericht op het uitwisselen van ervaringen en informatie ook voor de meer ervaren trustkantoren.'  
 
Onderzoeken
Als follow-up van dit seminar heeft DNB in het tweede halfjaar van 2012 een aantal trustkantoren bezocht om te onderzoeken of en hoe de tijdens het seminar opgedane kennis ook wordt toegepast in de eigen praktijk. Bij enkele trustkantoren plaatste DNB toch kanttekeningen bij de cliëntenacceptatiedossiers. In het bijzonder de onderbouwing van de identiteit van de ultimate beneficial owner (UBO), de beoordeling van de herkomst van het vermogen van de UBO en de monitoring van de herkomst en bestemming van middelen verdient in de praktijk nog extra aandacht.

Tot slot bleken een aantal starters ook nog onvoldoende de transacties van deelnemingen van doelvennootschappen te monitoren. De betreffende trustkantoren zijn op deze tekortkomingen gewezen en zullen maatregelen moeten nemen.
 
Wij vragen doorlopend aandacht voor bovenstaande onderwerpen en zullen bij het volgende seminar hier extra aandacht aan besteden. 
 

Seminar 2013
Gezien de reacties van de deelnemers en het grote aantal nieuwe starters in de sector zal DNB ook in 2013 alle recent gestarte trustkantoren uitnodigen voor het seminar. De geselecteerde trustkantoren zullen hiervoor nog individueel een uitnodiging ontvangen.

 

> Terug naar de Nieuwsbrief