DNB onderzoekt gedrag & cultuur bij trustkantoren

Nieuwsbericht
Datum 15 februari 2013

In februari 2013 start DNB een onderzoek naar gedrag & cultuur bij 4 trustkantoren. Wat houdt dat in, toezicht op gedrag & cultuur en wat betekent dit onderzoek voor trustkantoren? Een interview met Melanie de Waal en Ingeborg Rademakers, toezichthouders bij het Expertisecentrum Cultuur, Organisatie en Integriteit van DNB.

Melanie de Waal en Ingeborg Rademakers

Wat voor onderzoek gaat DNB doen?
'In februari start onderzoek naar het gedrag & cultuur van twee grotere trustkantoren en twee kleinere trustkantoren. Daarvoor houden we gesprekken met de bestuursleden en de compliance officers, en zullen we ook vergaderingen bijwonen.
 
We kijken vooral naar de besluitvorming en leiderschap, de gedragspatronen en groepsdynamiek die deze kunnen versterken of verzwakken. Hierbij spelen de dieperliggende waarden en overtuigingen, ofwel de mindset, binnen een trustkantoor ook een rol. Al deze begrippen zijn nieuw voor de trustsector en het onderzoek zal mede behulpzaam zijn om bestuurders van trustkantoren hier meer inzicht in te bieden.'  
 
Waarom besteedt DNB vanuit het toezicht aandacht aan gedrag & cultuur bij trustkantoren?
Het gedrag en de cultuur bij een trustkantoor heeft grote invloed op de financiële prestaties, de aandacht voor integriteitsrisico’s en de reputatie van trustkantoren, en daarmee breder ook op het vertrouwen in de financiële sector. Door binnen het toezicht specifiek te kijken naar gedrag en cultuur aspecten bij de trustkantoren kunnen we (integriteits)risico’s die samenhangen met het gedrag en de cultuur binnen een trustkantoor in een vroeg stadium op het spoor komen en beïnvloeden. Een dominante bestuurder die weinig tegenspraak duldt, loopt bijvoorbeeld het risico dat hij te weinig luistert naar de mening van de compliance officer, die hem waarschuwt voor bepaalde integriteitsrisico's bij de cliëntacceptatie. Daardoor kunnen klanten geaccepteerd worden die niet voldoen aan de integriteitseisen.
 
Wat betekent dit onderzoek voor trustkantoren?
Trustkantoren spelen als poortwachter een belangrijke rol in het bewaken van de integriteit van de financiële sector. Zij hebben er belang bij dat het vertrouwen in de financiële sector niet wordt geschaad door gedrag dat een risico vormt voor hun prestaties, integriteit en reputatie en andersom.

DNB wil met dit onderzoek de bestuurders van de trustkantoren een spiegel voorhouden. Het zet aan tot discussie over het eigen gedrag en de eigen cultuur, waarbij zowel de goede voorbeelden als de verbeterpunten aan de orde komen. Daar waar wij risico’s signaleren, verwachten we dat trustkantoren zelf met verbeteracties komen en deze in gang zetten. De algemene resultaten van dit onderzoek zal DNB na afronding van het onderzoek presenteren aan de sector.

 

> Terug naar de Nieuwsbrief