Sanctieregelgeving: ook voor u van belang

Nieuwsbericht
Datum 11 juli 2012
Trustkantoren zijn verplicht maatregelen te nemen in hun administratie en interne controle om naleving van de Sanctieregelgeving te waarborgen. Wanneer er sprake is van een ‘hit’ moet u dit direct melden bij DNB.

European Union External Action

Waarom is er de Sanctieregelgeving?
Sancties worden ingezet als reactie op schendingen van onder andere het internationaal recht of mensenrechten en vormen een belangrijk wapen tegen terrorisme. Het voorbereiden van terroristische aanslagen wordt bemoeilijkt door bijvoorbeeld het bevriezen van tegoeden. Daarom is het van groot belang dat trustkantoren zich houden aan de Sanctieregelgeving.

Wat betekent de Sanctieregelgeving voor uw instelling?
Er zijn twee soorten financiële sancties:
 
1. Een gebod tot het bevriezen van tegoeden van bepaalde personen en entiteiten.
2. Een verbod of beperking op het verlenen van financiële diensten gericht tegen bepaalde landen en gebieden.
  

Op de EU-freezelist kunt u zien van welke personen en entiteiten een instelling tegoeden moet bevriezen. Financiële sanctieregimes gericht tegen bepaalde landen en gebieden staan niet op de Freeze-list. Daarvoor moet u de specifieke verordening voor dit land of gebied raadplegen.

Bij uitvoering van de sanctieregelgeving bent u zelf verplicht maatregelen te treffen in uw administratieve organisatie en interne controle om naleving van de Sanctieregelgeving te waarborgen. U mag daarbij zelf bepalen hoe deze maatregelen er uitzien. Een trustkantoor moet bijvoorbeeld alle relevante relaties, natuurlijke- en rechtspersonen bij een financiële dienst of financiële transactie screenen op overeenkomsten met namen die voorkomen op de Freeze-list. Als u signaleert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een persoon of bedrijf vermeld op de Freeze-list, moet u dit direct aan DNB melden.

Waar kan ik de up-to-date verordeningen vinden?
DNB maakt dagelijks nieuwe, gewijzigde en ingetrokken verordeningen bekend door middel van nieuwsberichten, e-mail-attenderingsservice en tweets (@DNB_NL). Voor meer informatie zie: Open Boek Toezicht en EUR-Lex.