Nieuwsbrief Verzekeren

De DNB nieuwsbrief Verzekeren heeft tot doel wederzijdse verwachtingen tussen DNB en de verzekeringssector te verhelderen. In de nieuwsbrief licht DNB haar visie toe op actuele onderwerpen en thema's. Daarnaast bevat de nieuwsbrief praktische informatie die voor verzekeraars van belang is.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt.
Voor de meest recente nieuwsbrieven vanaf 1 juli 2014 klikt u hier

Nieuwsbrief Verzekeren juni 2014
In dit nummer: ERB: ‘risicomanagement is niet alleen iets voor een staforganisatie’, Goede governance rond toetsvoorziening, Vijf nieuwtjes over de IAIS 2014 conferentie, Kort nieuws, Terugkoppeling risicoanalyse FOCUS!, Informatieverzoeken van DNB.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren mei 2014
In dit nummer: ‘Dialoog over toekomst verzekeringssector’, Betere identificatie van opties en garanties nodig, Internationale verzekeraars en toezichthouders bij elkaar in Amsterdam, Minimumbedragen garantiefonds aangepast, EIOPA-stresstest van start, Informatieverzoeken van DNB.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren april 2014
In dit nummer: DNB geeft richtlijnen voor onderzoek IAD naar beheersing volmacht, Schrijf u in voor de IAIS Annual Conference 2014, Solvency II, waar staan we nu?, Onderzoek IT-risico’s bij middelgrote en kleine verzekeraars, Kort nieuws, Informatieverzoeken van DNB.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren maart 2014
In dit nummer: Uitkomsten oefening met de ORSA 2013, DNB biedt good practices tegen corruptie, Heldere indicatoren voor voortdurende controle WWFT, Toezicht op kapitaalbeleid, Visie DNB Toezicht 2014 – 2018.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren februari 2014
In dit nummer:
Solvency II: ‘We helpen waar we kunnen, we controleren waar het moet’, EIOPA stresstest, Verliezen op WIA-WGA verzekeringen, Guidance catastroferisico’s Windstorm en Brand, Herziening Good Practice toereikendheidstoets 2013, Voorstel EIOPA om kapitaaleisen securitisaties bij te stellen.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren januari 2014
In dit nummer:
'Verzekeraars moeten zichzelf op veel terreinen vernieuwen', Thema’s DNB toezicht 2014, Verandervermogen van verzekeraars, Verbod aantrekken opvorderbare gelden, EIOPA richtsnoeren van kracht.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren december 2013
In dit nummer
: Jaarlijkse Verzekeringsmiddag, Politiek akkoord Omnibus II, Mening over toezicht DNB, Kwaliteit kwartaalrapportage moet omhoog, EIOPA werkprogramma 2014, Belangrijke nieuwsvoorziening DNB over financiële sancties, Rapportageplicht EMIR. 
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren november 2013
In dit nummer
: Beheersing volmachtportefeuille: veel ruimte voor verbetering, Betrouwbaarheid bestuurders: meld tijdig alle relevante feiten, Financiën consulteert Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium, Uitvoering Wwft en SW bij verzekeraars kan beter, Kort Nieuws. 
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren oktober 2013
In dit nummer
: Provisieverbod goed geland, Duidelijke regels voor intragroepposities, Naleven Sanctiewet voorkomt risico’s, 'Preparatory guidelines' voor Solvency II gepubliceerd, Kort Nieuws, Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren september 2013
In dit nummer
: Nieuwe opzet Verzekeringsdag 2013, Pak risico’s herverzekeringspanel proactief aan, Kort Nieuws, Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren augustus 2013
In dit nummer
: Meer aandacht voor 'closed books', Binnenkort meer toelichting over gebruik UFR, Eerste uitkomsten themaonderzoek Kapitaalbeleid, Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren juli 2013
In dit nummer: EIOPA brengt invoering Solvency II dichterbij, Wanneer moet u een incident melden?, Het risico van afgegeven garanties, Kort Nieuws, Hoe werkt de afdeling Actuariaat en Risicobeheer?, DNB & AFM willen verandervermogen van verzekeraars bevorderen, Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren juni 2013
In dit nummer: Toetsingsgesprek is niet vrijblijvend, Solvabiliteit zorgverzekeraars, Kosten toezicht omhoog, DNB pakt evaluatiepunten op, Waardering EIOPA voor DNB-aanpak, SEPA-ervaringen delen, Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren mei 2013
In dit nummer:
Aanpassing Bpr in de steigers, Hoge garanties zijn onverstandig, Risicobeheersing van het volmachtkanaal gewenst, Het nut van een recoveryplan, Onderzoek naar verliezen WIA-WGA, Verzekeraars zetten stappen richting Regeling beheerst beloningsbeleid.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren april 2013
In dit nummer:
Update toezichtkader, Verzekeraars op tijd klaar voor SEPA?, Moeite met ontwikkelen anti-corruptiebeleid, Bestuurder moet meer investeren in gedrag en cultuur, Kort Nieuws, Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren maart 2013
In dit nummer: DNB let scherper op operationele risico’s, Meer aandacht nodig bij naleving Sanctiewet, Geslaagde Parallel Run, Waarop gaat DNB controleren bij de gewijzigde Wwft?, Hoe werkt het Expertisecentrum Interventie en Handhaving?, Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren februari 2013
In dit nummer: Toezichtthema’s 2013, Krimpende markt vraagt om geloofwaardige strategie, Benoemingscriteria aangepast, De economische werkelijkheid van de UFR, Geen parallel run, wel Solvency II-meting, Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren januari 2013
In dit nummer: Vooruitblik divisiedirecteur Thijs van Woerden, Resultaten toezichtthema’s DNB 2012, Het belang van cultuur, organisatie en integriteit, Weg vrij voor cloudcomputing, Uitbreiding capaciteit, Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren december 2012
In dit nummer: Solvency II: doorgaan op ingeslagen weg, Thema’s van EIOPA in 2013, Past een product binnen de verleende Wft-vergunning?, Meld nieuwe bestuurders tijdig aan, Maak kennis met toezichthouder Petra Kleine, Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren november 2012
In dit nummer: De visie van de nieuwe divisiedirecteur, Congres over mondiaal verzekeringstoezicht in Amsterdam, Beoordeling Parallel Run in volle gang, Maak kennis met toezichthouder Rogier Derksen, Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren oktober 2012
In dit nummer: DNB stuurt aan op duidelijkheid tijdpad Solvency II, Afscheid van Jos Heuvelman, De NZa en DNB versterken elkaar bij bestrijding zorgfraude, Wat u moet weten over de geschiktheidsmatrix, Eerste inzendingen ORSA binnen, Maak kennis met toezichthouder Paulus Dijkstra en Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren september 2012
In dit nummer: Ervaringen met FOCUS!, De noodzaak van onafhankelijke commissarissen, DNB maakt zich sterk voor Solvency II, Onderzoek naleving Wwft en Sanctiewet 1977, Maak kennis met secretaresse Grace Hattu, Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoetenr.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren augustus 2012
In dit nummer: Nieuwsbrief Verzekeren slaat aan, Hoe u geschikte bestuurders voordraagt, Andere aanpak kleine en middelgrote verzekeraars, Maak kennis met toezichthouder Ronald Hamake, Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoetenr.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren juli 2012
In dit nummer: Toezicht gebaat bij kritische accountant, Aanpassing rentetermijnstructuur anticipeert op Solvency II, Wijzigingen in betrouwbaarheidsformulier, Veelgestelde vragen over ORSA, Uitvaartverzekeraars: vaker toereikendheidstoets nodig, Maak kennis met Cansu Sevincer, Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren juni 2012
In dit nummer: Verdienmodellen levensverzekeraars onder druk, Snel aanmelden voor geschiktheidstoets, Verzekeraars op schema voor Solvency II, Cijfers compleet, consistent, plausibel, Maak kennis met beleidsmedewerker Jacob Meesters, Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren mei 2012
In dit nummer: Jos Heuvelman voorzitter Supervisory Forum IAIS, SEPA. Wat u nu moet doen, Eerste keer rapportage volgens Solvency II, DNB en AFM werken samen bij toetsen bestuurders, Maak kennis met beleidsmedewerker Peter ter Berg, Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren april 2012
In dit nummer: DNB'er voorzitter belangrijk EIOPA-comité, Nieuwe toezichtswet voor Caribisch Nederland: Wet financiële markten BES (Wfm BES), Geschiktheidstoets commissarissen, Cloud computing, Rentetermijnstructuur voor verzekeraars, Maak kennis met Younes El Gartit, Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren maart 2012
In dit nummer: Risicomanagement onvoldoende geintegreerd, Extra aandacht voor onderlinge vorderingen, ORSA: de generale repetitie, Vernieuwingen bij de sectorbrede risicoanalyse, Verhoging minimumbedragen garantiefonds, Maak kennis met toezichthouder Edward Samsom, Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten.

Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren februari 2012
In dit nummer: Hogere solvabiliteitseis zorgverzekeraars, Invloed EIOPA neemt toe, Aan de slag met Solvency II Basic, Voldoet u al aan de Regeling Beheerst Beloningsbeleid?, Opnieuw middeling rentetermijnstructuur, Maak kennis met toezichthouder Annemieke Hartendorp, Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten.

Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren januari 2012
Verworvenheden en verwachtingen volgens Joanne Kellermann, Waarom de rentetermijnstructuur gecorrigeerd is, Het nut van 'Insurance colleges', Wat staat er in 2012 op de agenda voor Solvency II?, Maak kennis met bedrijfsanalist Marcel Bleyenberg, Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten

Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren december 2011
Waarom maandelijkse cijfers nodig zijn, Gedrag en cultuur kunnen problemen voorspellen, Laatste ontwikkelingen rond Solvency II, Behandeling aanvraag PPI-vergunning kan sneller, Zwakste schakel bepaalt niveau informatiebeveiliging, Maak kennis met uw toezichthouder: Rob Veldhoen, Agenda verzekeraars: Waar wij elkaar kunnen ontmoeten.

Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren november 2011
In dit nummer: Good practice toereikendheidstoets beschikbaar, Resultaten inventarisatie sleutelfuncties, Eigen stresstesten nuttig instrument, Focus op winstgevendheid, Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten.

Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren oktober 2011
In dit nummer: Turbulente markt vraagt om alertheid, Strategie kleine brandonderlingen is punt van zorg, Geen lage premies Motor WA zonder voorziening, Informatie over geschiktheidstoets commissarissen, Agenda: waar wij elkaar kunnen ontmoeten.

Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Verzekeren september 2011
In dit nummer: DNB's eerste nieuwsbrief Verzekeren en wat u daarin kunt verwachten, Meer tijd voor implementatietraject Solvency II, Deskundigheidstoets aanzet tot betere selectieprocedure, De divisie Toezicht verzekeraars: wie zijn we en wat doen we?

Bekijk hier de nieuwsbrief