DNB'er voorzitter belangrijk EIOPA-comité

Nieuwsbericht
Datum 11 april 2012

Sinds januari is DNB'er Thijs van Woerden voorzitter van een van de EIOPA-comités die de Solvency II-richtlijn uitwerken. Het comité buigt zich onder meer over een eenduidige rapportage aan de toezichthouders. Daar krijgen alle verzekeraars mee te maken.

Thijs van Woerden

rong>IGSRR

De Europese richtlijn Solvency II wordt volgens planning in 2014 van kracht, maar er wordt nog druk gesleuteld aan de uitwerking van de bijbehorende regels. Het Internal Governance, Supervisory Review and Reporting Comité van EIOPA (afgekort IGSRR) doet de bulk van dit werk. In dit comité zitten vertegenwoordigers van de toezichthouders uit de 27 EU-lidstaten. Onder voorzitterschap van Van Woerden.

Harmonisering

Een van de projecten waar het comité aan werkt, is de harmonisering van de rapportage voor de toezichthouders. Van Woerden: 'Met de komst van Solvency II vragen toezichthouders straks aan alle verzekeraars in de EU dezelfde informatie op dezelfde manier. Voordeel is dat internationaal actieve verzekeringsgroepen niet meer in elk EU-land andere informatie moeten indienen. Ze worden overal hetzelfde behandeld en zijn bovendien beter onderling vergelijkbaar. Deze werkwijze scheelt verzekeraars en toezichthouders veel werk.'

Waarborg

'Bij de uitwerking van de regels en technische standaarden kijken we ook naar de impact op de verzekeraars', zegt Van Woerden. 'We inventariseren bijvoorbeeld of verzekeraars over bepaalde informatie beschikken en of de uitvoerbaarheid van lagere regelgeving voldoende is gewaarborgd.'

Reacties

Verzekeraars worden regelmatig geconsulteerd over zaken die het comité uitwerkt. Onlangs nog over de rapportage. 'Afhankelijk van het onderwerp krijgen we tientallen tot honderden reacties', aldus Van Woerden. 'Met name brancheorganisaties en grote concerns reageren. Deze belangenbehartigers van verzekeraars bundelen de reacties van de aangesloten verzekeraars. Het valt op dat Nederlandse verzekeraars goed zijn vertegenwoordigd in Europese belangenorganisaties.'

Praktijk

Het doel van de consultaties is tweeledig. Van Woerden daarover: 'In de eerste plaats willen we weten of bepaalde maatregelen in de praktijk op bezwaren stuiten. Het andere doel is de verzekeraars vast kennis te laten maken met zaken die gaan veranderen. Zo’n consultatieronde dwingt ze na te denken over nieuwe voorschriften.' Interne governance is een van de onderwerpen die aan bod komen bij een volgende consultatieronde.
 
Meer informatie
EIOPA: Internal Governance, Supervisory Review and Reporting Committee