Actief zijn op de BES-eilanden?

Nieuwsbericht
Datum 11 april 2012

Sinds najaar 2010 zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) niet langer onderdeel van de Nederlandse Antillen maar van Nederland. DNB houdt toezicht op verzekeraars die actief zijn op deze eilanden. Het toezicht daar is vergelijkbaar maar wel anders geregeld dan in Nederland. Zo moet een Nederlandse verzekeraar die actief wil worden op bijvoorbeeld Bonaire een speciale vergunning aanvragen. Vijf vragen over de verschillen in het toezicht in Nederland en op de BES-eilanden.

Palmenstrand

rong>1. Kan een Nederlandse verzekeraar zomaar verzekeringen aanbieden op de BES-eilanden?
Nee, de Nederlandse Wft-vergunning geldt niet op de BES-eilanden. Een Nederlandse verzekeraar die via een eigen vestiging op de BES-eilanden activiteiten wil starten, moet een vergunning op grond van de Wet financiële markten BES (Wfm BES) aanvragen.
 
2. Kan een verzekeraar uit Curaçao of Sint Maarten verzekeringen aanbieden in Nederland?
Er wordt onderscheid gemaakt tussen Caribisch Nederland en Europees Nederland. Onder bepaalde voorwaarden mag een verzekeraar vanuit Curaçao of Sint Maarten zonder een aparte vergunning verzekeringen verkopen in Caribisch Nederland (op de BES-eilanden). Voor het aanbieden van verzekeringen in Europees Nederland geldt dat deze verzekeraar als een buitenlandse, maar wel Europese verzekeraar wordt beschouwd voor de Wft.
 
3. Welk toezicht houdt DNB op verzekeraars op de BES-eilanden?
Met ingang van 1 juli 2012 wordt op de BES-eilanden net als in Nederland het zogeheten twin peaks-model ingevoerd. De AFM is verantwoordelijk voor het gedragstoezicht op verzekeraars. DNB is verantwoordelijk voor de vergunningverlening, het prudentieel toezicht en het integriteitstoezicht.
 
4. Waar moeten verzekeraars op letten in het kader van het integriteitstoezicht van DNB?
Alle verzekeraars op de BES-eilanden - ook kleine bijkantoren van buitenlandse verzekeraars - moeten integriteitsrisico’s als fraude, belangenverstrengeling en corruptie, kennen en maatregelen nemen om deze risico’s te beheersen. Voor levensverzekeraars gelden bovendien speciale eisen om witwassen te voorkomen.
 
5. Waar is meer informatie te vinden?
DNB heeft een speciale website over het toezicht op de BES-eilanden: www.bes.dnb.nl. Op de site staat nu nog informatie over de transitiefase (die loopt van 10/10/2010 tot 01/07/2012). In deze periode vervangt de Amerikaanse dollar de Nederlands-Antilliaanse gulden. Binnenkort verschijnt op de site meer informatie over het toezichtsmodel dat 1 juli 2012 van kracht wordt. De registers met financiële instellingen die actief zijn in Caribisch Nederland zijn al te vinden op deze site.