Vanaf 1 juli toetsen op geschiktheid

Nieuwsbericht
Datum 11 april 2012

Nieuwe commissarissen van verzekeringsmaatschappijen worden vanaf medio 2012 verplicht door DNB getoetst op geschiktheid. De oorspronkelijke ingangsdatum van begin dit jaar werd niet gehaald door vertraging in het wetgevingsproces. De komende vier jaar wordt ook een groot deel van de zittende commissarissen getoetst. Wat vraagt deze toetsing van u?

AnneMarie Smit

rong>De samenstelling van de RvC

De geschiktheidstoets gaat een stap verder dan de 'oude' betrouwbaarheidseis. Minister De Jager van FinanciĆ«n benadrukte in een debat met de Tweede Kamer dat bij de beoordeling van de geschiktheid de toezichthouder naar de samenstelling kijkt van de RvC en naar de kennis, ervaring en vaardigheden van de voorgedragen commissaris. Naast naar de bestaande integriteitseisen.

Aanscherping

De aanscherping is belangrijk voor het versterken van de governance van verzekeraars, beklemtoont AnneMarie Smit, toezichthouder bij DNB. 'Het is nodig dat de raad van bestuur voldoende tegenwicht krijgt van de commissarissen. De checks & balances moeten correct geregeld zijn. Er wordt meer verwacht van de RvC.'

Zittende commissarissen

Smit: 'Behalve nieuw te benoemen RvC-leden gaan we ook zittende commissarissen toetsen. Dit gebeurt bij de eerstvolgende herbenoeming of wanneer een commissaris tot voorzitter van een RvC wordt benoemd of bijvoorbeeld lid wordt van het audit committee. Commissarissen die dit type functies vervullen, moeten beschikken over extra vaardigheden of voldoende kennis. Het is nodig dat we in deze gevallen bekijken of personen geschikt zijn.'

Overgangstermijn

Voor het toetsen van zittende commissarissen heeft minister De Jager een overgangstermijn van drieƫnhalf jaar ingesteld. Het is praktisch niet mogelijk tweeduizend RvC-leden tegelijk te beoordelen. Commissarissen van zowel de grootste vier Nederlandse banken als verzekeraars worden overigens dit jaar al getoetst.

Successieplanning

DNB kijkt bij de geschiktheidstoets nadrukkelijk of een RvC als geheel evenwichtig is samengesteld. Het is daarom belangrijk dat RvC's gaan nadenken over opvolgingsscenario's, vindt Smit. 'Het vertrek van een lid met specifieke kennis moet je op een adequate manier opvangen. Ga er op tijd mee aan de slag.'
 
Meer informatie