Rentetermijnstructuur voor verzekeraars

Nieuwsbericht
Datum 11 april 2012

De uitzonderlijke marktomstandigheden blijven voortduren. DNB heeft daarom besloten om de rentetermijnstructuur ook per eind maart 2012 vast te stellen op basis van driemaandsmiddeling. Daarnaast is de intentie uitgesproken om dit beleid voorlopig voort te zetten. In ieder geval totdat duidelijk is wat de gevolgen zijn van de hoofdlijnen van het nieuwe financiƫle toetsingskader voor pensioenfondsen. Maar voor verzekeraars speelt er meer.

Om een gelijk speelveld voor verzekeraars te waarborgen, krijgen verzekeraars die de DNB-rentetermijnstructuur hanteren met ingang van eind maart dezelfde keuzemogelijkheid als verzekeraars die de AAA-curve van de Europese Centrale Bank hanteren. Dit betekent dat voor alle verzekeraars geldt dat ze de actuele curve moeten gebruiken, maar bij DNB toestemming kunnen aanvragen voor middeling. DNB zal daarom vanaf nu iedere maand voor verzekeraars zowel de actuele als de gemiddelde rentetermijnstructuur publiceren. In de onderstaande link naar tabel 1.3 is de actuele rentetermijnstructuur te vinden in het tabblad 'RTS niet gecorrigeerd'. De gemiddelde rentetermijnstructuur in het tabblad 'Tabel'. Voor het aanvragen van het toepassen van rentemiddeling verwijzen we u naar de Uitgangspunten middeling RTS verzekeraars.

Meer informatie