Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten

Nieuwsbericht
Datum 11 april 2012

Veel aandacht is er de komende tijd voor Solvency II. Van conferentie en seminar tot basiscursus. Op al die en andere gelegenheden kunnen verzekeraars en DNB-medewerkers elkaar ontmoeten. Waar en wanneer leest u in deze agenda.

NBA-seminar De rol van de financial in het Solvency II-tijdperk (twee jaar later)
Wanneer?19 april 2012
Waar?Den Haag
Wat?Een seminar van De Nederlandse Beroepsgroep van Accountants NBA (branchegroep verzekeringen). Als vervolg op het seminar van twee jaar geleden over de rol van de financial in het Solvency II-tijdperk. Ten opzichte van twee jaar geleden is veel regelgeving verschenen als gevolg van Solvency II (inclusief uitvoeringsmaatregelen). Veel verzekeraars zijn nu bezig met de implementatie daarvan en lopen daarbij tegen knelpunten aan. Hun ervaringen hierover staan centraal. Met diverse sprekers, waaronder DNB-directeur Jos Heuvelman van de divisie Toezicht verzekeraars.
Voor wie?Financieel deskundigen verzekeringssector, accountants, controllers
Aanmelden?Programma en inschrijving
ASTIN-borrel
Wanneer?24 april 2012
Waar?Utrecht
Wat?Kring Schade organiseert een ASTIN-borrel met een inhoudelijk programma. Het eerste deel gaat over volmachten en het tweede deel staat in het teken van Sectortoezicht van DNB op verzekeraars. Namens DNB spreekt Patrick Dannenburg, toezichthouder Schadeverzekeringen bij de afdeling Actuariaat en Risicobeheer.
Voor wie?Leden van het Actuarieel Genootschap
Aanmelden?Verplichte inschrijving
Risicomanagement voor verzekeraars 2012
Wanneer?9 en 10 mei 2012
Waar?Amsterdam
Wat?Het IIR (Institute for International Research) toont tijdens deze tweedaagse conferentie hoe met een sterk ingebed risicomanagement toegevoegde waarde gecreëerd kan worden. Iedere verzekeraar kan zijn eigen Solvency II- en ORSA-aanpak toetsen aan die van grote en kleine verzekeraars. EIOPA en DNB zijn aanwezig voor de meest recente inzichten. Jeroen Klomp Bueters van de DNB-afdeling Actuariaat en Risicobeheer zal ingaan op risicomanagement, in het bijzonder in het kader van Solvency II.
Voor wie?Verzekeraars en andere geïnteresseerden
Aanmelden?Dat kan hier
Basiscursus Solvency II
Wanneer?30 mei 2012
Waar?Nieuwegein
Wat?Deze basiscursus van de Nederlandse Beroepsgroep van Accountants NBA biedt inzicht in de hoofdzaken van Solvency II. En ook in de praktische consequenties voor implementatie en reporting en de audit-implicaties. Véronique Hijl van de divisie Toezicht beleid levert namens DNB een bijdrage.
Voor wie?Accountants en controllers
Aanmelden?Informatie en inschrijven
EIOPA-seminar
Wanneer?11 juni 2012
Waar?Frankfurt, Duitsland
Wat?Tijdens dit seminar van EIOPA zullen diverse aspecten van Solvency II de revue passeren. In het bijzonder komt 'de balans onder Solvency II' aan bod. Véronique Hijl van de divisie Toezicht beleid zal een presentatie verzorgen.
Voor wie?Vertegenwoordigers van de verzekeringssector in zeer brede zin, all over the world
Aanmelden?Houd de website van EIOPA in de gaten voor nieuws