Kort Nieuws

Nieuwsbericht
Datum 9 april 2013

Informatiebijeenkomst T1-T3 instellingen: meer dan driehonderd vertegenwoordigers van middelgrote en kleine verzekeraars kwamen op 7 maart naar Ermelo voor de informatiebijeenkomst die DNB organiseerde voor middelgrote en kleine verzekeraars (T1-T3). Hier werd onder meer informatie gedeeld over het themaonderzoek Kapitaalbeleid.

Kort nieuws

Thijs van Woerden, Divisiedirecteur Toezicht verzekeraars, opende de middag. Hij ging in op ontwikkelingen in de markt en gaf een uiteenzetting over de onderzoeken die wij in 2013 uitvoeren. Vervolgens kwamen actuele onderwerpen aan bod op het gebied van kapitaalbeleid, riskmanagement, waardering van opties en garanties, gedrag en cultuur, bestuurders- en commissarissentoetsingen en sleutelfuncties.

Dit gebeurde in meerdere groepssessies, waarin ruimte was voor discussie en voor vragen die binnen de sector leven. Zo hebben verzekeraars in een van de dialogen die plaatsvond, toegelicht hoe zij invulling geven aan proportionaliteit. 
  
In de sessie Kapitaalbeleid is uitgelegd waarom wij aan verzekeraars vragen om een onderbouwd en geloofwaardig kapitaalbeleid aan te leveren en hoe dit kapitaalbeleid kan worden opgesteld. Instellingen moeten het kapitaalbeleid met de staten over 2012 aanleveren. Daarna beoordelen wij het beleid op volledigheid en geloofwaardigheid. Die beoordeling wordt aan de instellingen schriftelijk teruggekoppeld vóór 1 september 2013. De instellingen hebben dan tot 1 december 2013 de tijd om het kapitaalbeleid te verbeteren en aan de toezichthouder voor te leggen. Er vindt voor dat onderdeel dus geen handhaving plaats op basis van de staten 2012. Wij verwachten overigens dat instellingen het kapitaalbeleid ook met hun accountant en toezichthoudende organen bespreken.
 
De presentaties die op deze dag zijn gegeven, kunt u hier nalezen. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met ContactMkv@dnb.nl of uw toezichthouder. 

> Terug naar de nieuwsbrief