Verzekeraars op tijd klaar voor SEPA?

Nieuwsbericht
Datum 9 april 2013

Over tien maanden wordt de Single European Payments Area (SEPA) van kracht. Grote verzekeraars moeten zelfs al op 1 juli 2013 zijn overgestapt. Alle verzekeraars zijn druk bezig met de invoering van het nieuwe systeem waarbij het IBAN-rekeningnummer ook voor binnenlandse betalingen en incasso’s gebruikt wordt. Michiel van Doeveren van het projectbureau SEPA bij DNB maant verzekeraars tot nog meer spoed. 'Voorkom dat je vlak voor de deadline nog van alles moet testen!'

Michiel van Doeveren - Nico Obolonsky

Op de goede weg
SEPA gaat op 1 februari 2014 in. Dan worden alle bestaande bankrekeningnummers vervangen door het langere IBAN-nummer. Verzekeraars moeten echter al eerder klaar zijn met hun voorbereidingen. Wij begeleiden de overgang door onder meer strategieën aan te dragen voor een soepele migratie naar SEPA en we houden de voortgang van de 240 verzekeraars in de gaten. 'Voor grote verzekeraars is de deadline dus 1 juli. Het wordt spannend of iedereen de deadline haalt,' zegt Van Doeveren. 'Het merendeel van de grote verzekeraars is op de goede weg, maar het wordt krap.'  
 
Stand van zaken
'Verzekeraars beseffen heel goed hoe belangrijk het is om op tijd klaar te zijn', zegt Nico Obolonsky van het Verbond van Verzekeraars, dat al sinds 2008 een SEPA-werkgroep heeft. 'Bij de meeste verzekeraars gaat het vooral om de incasso’s. Die moeten straks goed lopen, anders krijgen verzekeraars geen geld binnen. En uiteraard is het van belang dat de klant er zo min mogelijk last van ondervindt.' Een jaar geleden verwachtte driekwart van de verzekeraars op tijd klaar te zijn met de invoering van SEPA. Op 7 mei komen de verzekeraars die lid zijn van het Verbond en van Zorgverzekeraars Nederland, bij elkaar om de stand van zaken te inventariseren en ervaringen uit te wisselen. 
 
Systemen testen
Om SEPA in te voeren, moeten bestaande automatiseringssystemen worden aangepast. Dat betekent dat verzekeraars in overleg zijn met hun softwareleveranciers en huisbanken. Obolonsky: 'Veel verzekeraars hebben hun systemen al getest. Losse betalingen en incasso’s werken dan, maar met grote partijen tegelijk gaat het soms nog mis. Terwijl het juist belangrijk is dat die grote volumes goed gaan.' 
 
Nu al overgaan
Wij willen waken voor een stuweffect, evenals het Verbond. Als grote ondernemingen namelijk niet op tijd klaar zijn, kunnen de andere mogelijk niet op tijd terecht bij hun banken en softwarehuizen om hun systemen te testen. Dat effect is al enigszins merkbaar. 'We moeten grote eindejaarsdrukte voorkomen', stelt Van Doeveren. 'Het is daarom raadzaam als kleine verzekeraars nu ook al overgaan op de nieuwe betaalproducten.' 
 
Meer informatie

> Terug naar de nieuwsbrief