Moeite met ontwikkelen anti-corruptiebeleid

Nieuwsbericht
Datum 9 april 2013

Verzekeraars beseffen dat corruptie een bedreiging kan zijn voor hun reputatie, zelfs voor hun voortbestaan. Toch hebben nog lang niet alle verzekeraars een anti-corruptieprogramma. Hoewel verzekeraars de aanpak van corruptie belangrijk vinden, doet de helft niet aan systematische risicoanalyse op dit terrein. Ze hebben moeite met het ontwikkelen van beleid.

Corruptie

Rondetafelbijeenkomst
Corruptie is een van onze toezichtthema’s in 2013. Dit past in het grote belang dat wij al jaren hechten aan een integere bedrijfsvoering. In de eerste maanden van dit jaar is een questionnaire over het onderwerp uitgezet bij achttien verzekeraars. Op 8 maart was er een rondetafelbijeenkomst waar wij met zes verzekeraars hebben gesproken over de grootste risico’s, de dilemma’s bij de opzet van een anti-corruptieprogramma, bedrijfscultuur, drijfveren en maatregelen. 
 
Eigen verantwoordelijkheid
Verzekeraars vinden de aanpak van corruptie belangrijk. Corruptie gaat in tegen hun eigen ethische normen en kan hun reputatie zwaar beschadigen. Bovendien willen ze aan de regels voldoen. Nederland of de EU kent geen gespecialiseerde anti-corruptiewetgeving zoals bijvoorbeeld Groot-Brittannië, dat de UK Bribery Act heeft. Wel heeft Nederland de meer algemene Wft-bepalingen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering (artikel 3:17). Hierin ligt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van instellingen voor een risicogebaseerde aanpak en een gezonde bedrijfscultuur die corruptie moeten uitsluiten. In de praktijk hebben verzekeraars moeite met het ontwikkelen van anti-corruptiebeleid.
 
Risico’s
Het ontbreken van specifieke regels kan voor onduidelijkheid zorgen. Verzekeraars onderschrijven bijvoorbeeld dat 'facilitation payments' – smeergeld – ongewenst zijn, maar ze zijn niet overal bij wet verboden. Verzekeraars moeten beseffen dat landen waar dit soort praktijken standaard zijn, per definitie een risico voor hun bedrijfsvoering vormen en dat er sprake kan zijn van een glijdende schaal. Een andere situatie die onduidelijk kan zijn, is het zaken doen met derden, zoals tussenpersonen. Verzekeraars hebben te weinig zicht op de zogenoemde 'third party'-risico’s die ze lopen. 
 
Systematisch
Wij willen dat alle verzekeraars een systematische analyse maken van de risico’s die ze op het gebied van corruptie lopen. Niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook bij partijen die als tussenpersoon fungeren. In april wordt de fase van risico-inventarisatie afgesloten. Daarna bekijken we hoe we als toezichthouder verder op dit onderwerp gaan sturen.
 
Meer informatie

> Terug naar de nieuwsbrief