Bestuurder moet meer investeren in gedrag en cultuur

Nieuwsbericht
Datum 9 april 2013

Bestuurders zien het belang van het juiste gedrag en een goede cultuur in, maar uit DNB-onderzoek blijkt dat ze er vaak niet aan toekomen om hier structureel aandacht aan te schenken. Wel geven sommige verzekeraars het goede voorbeeld.

Bedrijfscultuur

Aandacht nodig
We verrichtten in 2011 en 2012 onderzoek naar gedrag en cultuur bij dertig banken, verzekeraars en pensioenfondsen. De resultaten zijn op 19 maart gepresenteerd aan bestuurders van de grote financiële instellingen. Op deze bijeenkomst riep DNB-directielid Joanne Kellermann de bestuurders op aandacht te blijven besteden aan gedrag en cultuur. 'Dat proces is nooit af', aldus Kellermann. 
 
Voorspeller
Het belang van goed gedrag en een gezonde cultuur moet niet worden onderschat. Ongewenst gedrag en een cultuur waarin wantrouwen hoogtij viert, zijn een voorspeller van slechte financiële resultaten. Om meer inzicht te krijgen in cultuur en gedrag, zitten we onder meer bij vergaderingen van bestuurders en commissarissen. Daarbij letten we op leiderschap, besluitvormingsprocessen, groepsdynamiek en communicatie. 
 
Advocaat van de duivel
Vaak hebben bestuursvoorzitters een dominante leidersstijl. Hoewel er bestuurders zijn, die zich kritisch opstellen, komt oppositie in de praktijk te weinig voor. Terwijl constructieve kritiek de kwaliteit van het besluitvormingsproces juist verhoogt. De kans op beslissingen waarbij risico’s over het hoofd worden gezien, wordt kleiner. Daarom vinden we het organiseren van tegenspraak belangrijk. Een manier om tegenspraak te organiseren, is het aanwijzen van een bestuurder die als advocaat van de duivel moet optreden. 
 
Investering
Bestuurders van verzekeraars die serieus werk hebben gemaakt van meer en structurele aandacht voor de interne verhoudingen, vertelden dat dit veel tijd vergt. Het kost tijd elkaar beter te leren kennen. En het kost tijd om externen, zoals coaches en veranderexperts, te selecteren en in te huren. Toch hebben bestuurders die die tijd namen, geen spijt van de investering. Ze hebben gemerkt dat de kwaliteit van de besluitvorming is toegenomen als gevolg van de opener cultuur en de verbeterde onderlinge verhoudingen.
 
Meer informatie
Rapport 'Leading by example' met bevindingen uit onderzoek 

> Terug naar de nieuwsbrief