Update toezichtkader

Nieuwsbericht
Datum 9 april 2013

'We kunnen niet langer wachten met risicogebaseerd en vooruitkijkend toezicht.' DNB-directielid Joanne Kellermann vindt het een goede zaak dat een aantal belangrijke verbeteringen in het toezicht volgend jaar van kracht wordt. 'Het huidige toezichtkader is toe aan een update. Dat heeft de financiële crisis wel geleerd. In afwachting van Solvency II zijn dit belangrijke en noodzakelijke stappen in de goede richting.'

Joanne Kellermann

Inschatting risico’s
Onderdeel van het nieuwe toezicht is dat verzekeraars jaarlijks een Eigen Risico Beoordeling (ERB) moeten inleveren bij ons. Daarin maken ze een inschatting van de risico’s die ze lopen. Kellermann: 'Verzekeraars doen dat nu ook al. Het nieuwe is dat ze hun risicoanalyse aan ons moeten rapporteren en dat wij gaan beoordelen hoe goed die is. Op grond van de ERB kunnen we verbeteringen aandragen en in gesprek gaan met de verzekeraar.' 
 
Stressscenario’s
Er zijn nog meer aanpassingen in het toezicht, die vooral voor grotere verzekeraars van belang zijn. Verzekeraars krijgen de verplichting jaarlijks een aantal stress-scenario’s uit te rekenen en bij ons in te dienen. Voor levensverzekeraars en natura uitvaartverzekeraars komt er op basis van deze stressscenario’s een aanvullend, theoretisch solvabiliteitscriterium. 
 
Richtlijnen EIOPA
'Al deze maatregelen worden wettelijk geregeld via een aanpassing van het Besluit prudentiële regels Wft', aldus Kellermann. 'Dat heeft het ministerie van Financiën besloten. Bovendien liggen ze perfect in het verlengde van de tijdelijke richtlijnen van EIOPA, die eind maart zijn uitgekomen. Die richtlijnen over governance, eigenrisico-beoordeling en rapportagevereisten overlappen voor een groot deel met de Nederlandse voorstellen en moeten wettelijk worden verankerd. Solvency II is er nog niet, maar we gaan in Nederland en in Europa stap voor stap naar het toezicht dat ons allemaal voor ogen staat.' 
 
Consultatie
Zowel onze voorstellen als die van EIOPA worden komende weken ter consultatie voorgelegd aan de sector. Die kan met aanpassingen en verbeteringen komen. Kellermann: 'Natuurlijk hebben we over deze aanpassingen al contact gehad met de sector. Maar de consultatie is geen wassen neus. Goede voorstellen zijn altijd welkom.' 
 
Meer informatie

> Terug naar de nieuwsbrief