Hoe u geschikte bestuurders voordraagt

Nieuwsbericht
Datum 14 augustus 2012

Vorig jaar scherpten DNB en de AFM de beoordeling voor nieuwe bestuurders aan. De ervaringen tot dusver laten zien dat verzekeraars bij het voordragen van nieuwe kandidaten af en toe steken laten vallen. Niet alle verzekeraars blijken voldoende op de hoogte van de voorschriften, die ook gelden bij de toetsing van commissarissen.

Beoordeling nieuwe bestuurders

Eerst kennis opdoen
In 2011 beoordeelde DNB ongeveer honderd kandidaat-bestuurders bij verzekeraars. Vijftien procent van hen kwam niet of niet zonder meer door de toetsing. Bijvoorbeeld doordat verzekeraars kandidaten voordragen die onvoldoende kennis hebben van de verzekeringsmarkt. Zo spreken we soms bestuurders die werkzaam zijn geweest in een andere bedrijfstak en te weinig weten van verzekeringsrisico’s en Solvency II. We roepen in dit verband verzekeraars op bestuurders eerst meer kennis en ervaring te laten opdoen in de verzekeringssector en pas dan voor te dragen.

Antecedenten melden
Ook voldoen bestuurders en commissarissen niet altijd aan de wettelijke plicht antecedenten bij ons of bij de AFM te melden. Het wordt óf vergeten óf bestuurders zijn zich er niet van bewust dat ook privé-antecedenten moeten worden gemeld. Denk bijvoorbeeld aan een verkeersmisdrijf als rijden onder invloed.

Voordracht onderbouwen
Verder zien we dat de onderbouwing van een voordracht soms erg summier is. Dit overtuigt ons niet van de geschiktheid van een kandidaat en als de informatie echt ontoereikend is, kan het zijn dat we de toets niet in behandeling kunnen nemen. We verwachten van verzekeraars dat zij in de voordracht de ervaring en competenties van een kandidaat overtuigend toelichten.

Positieve ontwikkelingen
Positieve ontwikkelingen zijn ook zichtbaar. Zo zien we dat een groot deel van de sector de aanscherping actief oppakt. Die instellingen gaan op een professionele wijze om met een wisseling in het bestuur en kunnen zo beter de geschiktheid van een kandidaat aan ons laten zien.

Meer informatie

Onze ervaringen met toetsingen

Regelgevend kader

> Terug naar de nieuwsbrief