Andere aanpak kleine en middelgrote verzekeraars

Nieuwsbericht
Datum 14 augustus 2012

Het toezicht van DNB op verzekeraars is veranderd. De mate van toezicht is nu afhankelijk van de toezichtklasse waarin een verzekeraar valt. Kleine en middelgrote verzekeraars hebben minder vaste contactmomenten. We zetten meer in op sectorbrede analyses en specifieke toezichtthema's. Op grond daarvan kijken we of actie nodig is.

Hendrik Jan Boehlé

Impact
'Expliciete keuzes voor effectiever toezicht' is het motto van de nieuwe toezichtaanpak FOCUS!', zegt Hendrik Jan Boehlé, hoofd Toezicht kleine en middelgrote verzekeraars. Eind juni organiseerde hij een bijeenkomst voor kleine en middelgrote verzekeraars om te praten over FOCUS!. Hier werd duidelijk wat DNB van verzekeraars verwacht en wat verzekeraars van DNB kunnen verwachten in het kader van de nieuwe aanpak. Binnen FOCUS! is de intensiteit van het toezicht afhankelijk van de impact van de risico's bij een verzekeraar op de financiële stabiliteit en van het aantal polishouders. Er zijn vijf klassen. De kleine en middelgrote verzekeraars vallen in toezichtklassen 1, 2 en 3.

Erbij betrekken
Boehlé: 'Bij deze aanpak werken we met thema's gekoppeld aan risico's. Op die manier kijken verschillende experts met een andere focus naar een verzekeraar. We monitoren actief en komen in actie als we signalen krijgen dat er problemen zijn. Die signalen kunnen behalve uit het thematische toezicht ook komen uit de verplichte kwartaal- en jaarrapportages. Je kunt een tijdje niets van ons horen, maar achter de schermen wordt niet stil gezeten. Bij het onderzoek op specifieke toezichtthema's betrekken we geregeld kleine en middelgrote verzekeraars. Daarnaast is er bij alle drie de toezichtklassen veel aandacht voor de kwaliteit van bestuurders en commissarissen.'

Wat er verandert
De kleine verzekeraars (klasse 1 en 2) hebben geen eigen toezichtteam meer en de periodieke toezichtgesprekken verdwijnen. Ook bij middelgrote verzekeraars (klasse 3) neemt het aantal vaste contactmomenten af. Ze houden wel een eigen toezichtteam en er blijven op periodieke basis toezichtgesprekken met de raad van bestuur en raad van commissarissen. 'Maar als alles goed loopt, kunnen we best een keer een gesprek overslaan', aldus Boehlé.

Contact
Als kleine en middelgrote verzekeraars vragen hebben, kunnen ze die stellen via onze mailbox. Ook incidenten moeten voortaan via deze mailbox gemeld worden. Boehlé: 'Afhankelijk van het onderwerp reageert dan een specialist van DNB. In de nieuwe aanpak krijgen verzekeraars dus met meerdere mensen binnen DNB te maken.' Wilt u weten in welke toezichtklasse u valt en hoe de indeling tot stand is gekomen? U kunt die gegevens bij ons opvragen via contactmkv@dnb.nl.

Meer informatie

> Terug naar de nieuwsbrief