Maak kennis met toezichthouder Ronald Hamaker

Nieuwsbericht
Datum 14 augustus 2012

Ronald Hamaker werkt sinds 2007 bij de afdeling Zorgverzekeraars. De laatste twee jaar als toezichthouder. Zijn specifieke interesses liggen in het kwalitatieve werkveld, zoals de governance, strategie en het bedrijfsmodel van een verzekeraar. Buiten zijn reguliere werkzaamheden focust hij zich momenteel op de zogeheten 4+4 geschiktheidstoetsing. Een project dat erg aansluit bij zijn interesses.

Ronald Hamaker

Pensioen- en Verzekeringskamer
In 2003 is Hamaker bij de Pensioen- en Verzekeringskamer gestart om daar de afdeling Planning & Control vorm te geven. Hij richtte zich daarbij op het management control. Vanuit zijn functie heeft hij het fusieproces met DNB dan ook van dichtbij meegemaakt. In 2004 stroomde hij door naar de afdeling Planning & Control van de toezichtdivisies van DNB. Als toezichthouder gebruikt hij de eerder opgedane kennis nog dagelijks. Maar hij bewandelt ook nieuwe paden. Momenteel rondt hij de master Verzekeringskunde af.

Zorgverzekeraars
Over zijn huidige werk zegt hij: 'Zorg heeft een grote maatschappelijke relevantie. De laatste jaren zie je dat het publieke belang van alle financiële instellingen toeneemt. Bij de zorg was dit altijd al het geval.' Doordat Hamaker zelf een tijd ziek is geweest, reikt zijn interesse voor zorgverzekeraars verder dan het strikte DNB-toezicht. 'De kapitaaleis die DNB aan zorgverzekeraars stelt, heeft effect op het functioneren van een organisatie. Ik discussieer graag met bestuurders van verzekeraars over het belang van goede zorg en de rol die zorgverzekeraars hierin spelen. Ik heb door mijn ziekte eigenlijk een praktijkstage gelopen.'

Scherpe kantjes
Hamaker vindt dat in het zorgdossier vaker naar het grote geheel gekeken zou moeten worden. 'Zo is bijvoorbeeld Solvency II met duidelijke ideeën en regels opgesteld, maar een bredere opvatting over nut en noodzaak is ook van belang', zegt de toezichthouder. 'Soms kun je de scherpe kantjes wat bijschaven en toch je doel bereiken. Buiten de toezichthoudende taak heeft DNB namelijk ook een adviserende, macro-economische taak. Ik zie het graag wanneer deze twee meer verbonden worden.'

Over een drempel
Uit interesse in de governance van een organisatie maakt Hamaker sinds dit jaar deel uit van de projectgroep 4+4 geschiktheidstoetsing. Deze toetst vóór 1 januari 2013 de commissarissen van de vier grootste banken en vier grootste verzekeraars op geschiktheid. In totaal worden er dit jaar zo’n 300 gesprekken gevoerd. Hamaker: 'Die gesprekken zijn erg persoonlijk en het is belangrijk dat je op gelijk niveau met de commissarissen spreekt. Sommige commissarissen hebben een alom gewaardeerde reputatie. Je moet dan best wel eens over een drempel heen stappen om goede kritische vragen te blijven stellen. Terugkijkend op de eerste ronde gesprekken ben ik hier tevreden over.'

> Terug naar de nieuwsbrief