Nieuwsbrief Verzekeren slaat aan

Nieuwsbericht
Datum 14 augustus 2012

De maandelijkse Nieuwsbrief Verzekeren sluit goed aan bij het toezicht dat meer aandacht besteedt aan sectoroverstijgende zaken. Divisiedirecteur Jos Heuvelman blikt tevreden terug op het eerste jaar van de nieuwsbrief en de belangrijkste onderwerpen die aan bod zijn geweest.

Jos Heuvelman

Positieve reacties
De Nieuwsbrief Verzekeren vormt een goede aanvulling op de wijze waarop DNB met de verzekeringssector communiceert. Dat merkt Heuvelman op verschillende manieren. 'We zijn in september 2011 met de nieuwsbrief gestart. Inmiddels hebben we tegen de 2150 abonnees. Dat is meer dan verwacht. Ook worden berichten uit de nieuwsbrief regelmatig opgepikt door de pers. En ten slotte hoor ik positieve reacties van verzekeraars. Met de nieuwsbrief willen we verzekeraars op de hoogte brengen van onze verwachtingen en speerpunten.' Heuvelman constateert dat drie onderwerpen het afgelopen jaar regelmatig aan bod zijn geweest.

Kapitaalpositie
De kapitaalpositie van verzekeraars is een van die onderwerpen. Dat het economisch barre tijden zijn voor verzekeraars is bekend. Heuvelman: 'De rente staat laag en er wordt weinig verdiend op de financiƫle markten. Het is dus zaak dat verzekeraars zuinig zijn op hun kapitaal.' Deze boodschap klinkt bijvoorbeeld ook door in de waarschuwing niet te gul te zijn met dividenden en de winstgevendheid van alle producten scherp in de gaten te houden.

Speerpunten
De speerpunten van DNB passeren ook regelmatig de revue. Zoals het toetsen van bestuurders en de kwaliteit van het risicomanagement. Heuvelman: 'We doen regelmatig onderzoek bij tien tot twintig verzekeraars naar een bepaald aspect van de bedrijfsvoering. Vervolgens laten we de hele sector weten waar we tevreden over zijn en wat meer aandacht verdient. We verwachten van verzekeraars dat ze bij zichzelf nagaan hoe het staat met dit aandachtspunt.'

Solvency II
Solvency II komt in nagenoeg iedere nieuwsbrief aan de orde. 'Omdat we het belangrijk vinden om de sector hierover goed en regelmatig te informeren', aldus Heuvelman. 'Nederlandse verzekeraars bereiden zich vergeleken met verzekeraars in andere landen degelijk voor op de invoering van Solvency II. Denk aan de generale repetitie van de ORSA en de mede op verzoek van de sector georganiseerde parallel run.'

Tot slot
Daarnaast is er aandacht voor contact. In de vorm van de maandelijkse agenda met data en locaties waar verzekeraars en DNB-medewerkers elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Maar ook door in iedere nieuwsbrief een medewerker van de divisie Toezicht verzekeringen voor te stellen. Heuvelman: 'Op die manier willen we het toezicht een gezicht geven: we zijn een groep mensen van vlees en bloed. Wat mij betreft gaan we het komend jaar op dezelfde voet verder met de nieuwsbrief.' 

> Terug naar de nieuwsbrief