Gedrag en cultuur kunnen problemen voorspellen

Nieuwsbericht
Datum 12 december 2011

Een informele besliscultuur of een dominante bestuurder is niet per se slecht. Het gaat erom dat de top zich bewust is van de risico’s die daaraan kleven. Femke de Vries, divisiedirecteur Toezicht Expertisecentra, legt het belang uit van meer aandacht voor gedrag en cultuur.

Toegevoegde waarde
De Vries: ‘De aandacht van DNB voor gedrag en cultuur bij financiële instellingen is relatief nieuw. Sinds anderhalf jaar besteden we hier structureel meer aandacht aan. Dit toezicht is complementair aan ons financiële toezicht. Gedrag en cultuur hebben toegevoegde waarde omdat ongewenst gedrag een goede voorspeller is van problemen. Als je dat gedrag in een vroeg stadium in het vizier hebt, kun je ingrijpen en bijsturen.’

Consistentie
‘We hebben bij een aantal financiële instellingen onderzoek gedaan naar consistentie en evenwichtigheid van besluitvormingsprocessen. Een van de opvallende uitkomsten was dat soms wordt teruggekomen op eerder genomen fundamentele besluiten. Zonder dat duidelijk is waarom. Een bedrijf beslist bijvoorbeeld een activiteit te staken vanwege integriteitsrisico’s en financiële risico’s. Een tijdje later begint die onderneming op opportunistische gronden toch weer met die activiteit. Voor toezichthouders, maar ook voor de eigen medewerkers is dit moeilijk te begrijpen.’

Dialoog
‘Juist bij het onderwerp gedrag en cultuur hechten we aan een dialoog met de sector. Zo hebben we begin november een Ronde Tafel georganiseerd met de commissarissen van vijftien grote instellingen. Een van de punten die zij aandroegen, was dat het niet zo is dat een bepaalde leiderschapsstijl of cultuur bij voorbaat fout is. Wel is van belang dat in- en externe toezichthouders zich bewust zijn van de risico’s die horen bij bijvoorbeeld een dominante leider of informele besluitvorming. Soms is een sterke bestuursvoorzitter nodig, maar die moet wel zorgen voor voldoende tegenspraak.’

Prominenter op de agenda
‘In december houden we weer een Ronde Tafel, maar dan met bestuurders. Ook volgend jaar zullen we bijeenkomsten organiseren om de dialoog met de sector op gang te houden. We willen een katalysator zijn, zodat gedrag als onderwerp prominenter op de agenda van verzekeraars komt te staan.’

Meer informatie
De 7 Elementen van een Integere Cultuur