Laatste ontwikkelingen rond Solvency II

Nieuwsbericht
Datum 12 december 2011

Wat is de stand van zaken bij het nieuwe toezichtsraamwerk? Verzekeraars en DNB wisselen daarover van gedachten tijdens het Solvency II-symposium op woensdag 14 december. Op het programma staat onder andere de succesvol verlopen ORSA-pilot. En in een paneldebat komen de actuele discussiepunten aan de orde. 'Een onmisbare update voor iedereen in de sector', aldus Erwin Bramer, programmamanager Solvency II. Waar staan we nu?

Veel nieuws
De deelnemers aan het symposium wacht een vol programma. 'De dag zal voor de meeste bezoekers ook veel nieuws opleveren,’ zegt Bramer, ‘want niet veel mensen hebben de tijd om de ontwikkelingen rond Solvency II voortdurend te volgen. Met name de paneldiscussie sluit nauw aan bij de actualiteit. Daar komt het beleid aan de orde dat is ontwikkeld na de meest recente studie naar de impact van het nieuwe toezichtsregime (QIS5).’

Vragen over QIS5
Over een aantal van de vraagstukken die volgden uit QIS5 is de Europese toezichtsautoriteit EIOPA nog aan het onderhandelen. Bramer: 'Wanneer mag een verzekeraar bijvoorbeeld bij het berekenen van zijn verplichtingen een opslag op de marktrente hanteren? Ook staat de definitie van wat een verzekeringscontract eigenlijk is nog niet vast. En er zijn nog enkele kwesties rond het kernkapitaal van een verzekeraar en de manier waarop verwachte winsten en verliezen meegeteld worden.'

Samenwerking
Over het algemeen is DNB redelijk te spreken over de ontwikkelingen tot nu toe. En de samenwerking met de verzekeraars in Nederland verloopt ronduit goed. Dat bleek met name bij de pilot rond de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA), een toets die verplicht zal zijn onder Solvency II. 'We zijn erg tevreden over de manier waarop de pilot is uitgevoerd', aldus Bramer. 'Daarom zullen we op het symposium de geleerde lessen presenteren en een aantal good practices beschrijven.' Twee verzekeraars brengen op het symposium verslag uit van hun ervaringen tijdens de pilot.

Ingangsdatum
Zoals bekend is de ingangsdatum voor Solvency II een jaar vooruitgeschoven, naar 1 januari 2014. Een opluchting? Bramer: 'Dat is te veel gezegd. We kunnen echt niet achterover leunen. De extra tijd die we hebben gekregen om dit af te ronden, kunnen we goed gebruiken om ons maximaal voor te bereiden.' 

Meer informatie
Meer tijd voor implementatietraject Solvency II
Programma Solvency II symposium