Behandeling aanvraag PPI-vergunning kan sneller

Nieuwsbericht
Datum 12 december 2011

Verzekeraars die een vergunning willen aanvragen om een Premiepensioeninstelling (PPI) op te richten, kunnen de snelheid waarmee de aanvraag wordt behandeld, bevorderen. Hoe? Door een goede voorbereiding. Want het onderzoek dat DNB moet doen om het verzoek te kunnen beoordelen, verloopt efficiënter en vlotter als de aanvraag helemaal volledig en juist is ingevuld.

Geen sinecure
Het oprichten van een PPI is geen sinecure. Bij de behandeling van de vergunningaanvragen zet DNB daarom een team van specialisten in, waarin kennis van IT, pensioenen, verzekeraars en beleggingsinstellingen wordt gebundeld. Ook is wettelijk vastgelegd dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om advies gevraagd moet worden. De coördinatie van de aanvraagbehandeling is in handen van het Expertisecentrum Markttoegang van DNB.

Aanvullende vragen
Het team van specialisten constateert bij de eerste beoordeling van de vergunningsaanvragen dat er meestal niet voldoende gegevens worden verstrekt. Niet genoeg om een overtuigend beeld neer te zetten dat aan alle eisen voor vergunningverlening is voldaan. Een deel van de verklaring daarvoor is dat de eisen veelal streng zijn. Maar het kan ook liggen aan de manier waarop de aanvraag is voorbereid. Gevolg is in ieder geval dat DNB doorgaans een lijst met aanvullende vragen opstelt, waarna de aanvrager opnieuw aan de slag moet.

Extra tijdbeslag voorkomen
Er zijn diverse manieren om dit extra tijdbeslag te voorkomen. Wie vragen heeft over het invullen van de vergunningaanvraag, kan terecht bij de informatiedesk van DNB. Daarnaast wordt de procedure uitgebreid toegelicht op de website van DNB. Daar zijn ook alle benodigde documenten te vinden. Voor details zie de links hieronder.

Oriënterend gesprek
Vervolgens is het mogelijk om op basis van al uitgewerkte, concrete plannen een oriënterend gesprek te organiseren via het Expertisecentrum Markttoegang. Is bekend op welk terrein de aanvraag met name complex zal zijn? Dan kan bij dat gesprek ook al een specialist aanwezig zijn. Een dergelijk gesprek kan zeer zinvol zijn bij vergevorderde plannen. Het brengt helderheid over aandachtspunten en maakt duidelijk wat nodig is voor een efficiënte behandeling van de vergunningaanvraag.

Meer informatie
Alle informatie over de Premiepensioeninstelling op een rijtje
Details over de vergunningaanvraag PPI
Het aanvraagformulier Vergunning Premiepensioeninstelling

Gratis bellen met de informatiedesk van DNB kan tussen 9.00 en 17.00 uur: 0800 020 1068.