Waarom maandelijkse cijfers nodig zijn

Nieuwsbericht
Datum 12 december 2011

DNB vraagt sommige verzekeraars sinds dit najaar om maandelijks informatie over solvabiliteit aan te leveren in plaats van per kwartaal. ‘Sneller inzicht stelt ons in staat om bij crisissituaties goed beleid te voeren’, zegt Jos Heuvelman, divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars. Een gesprek over nut en noodzaak en wederzijdse belangen.

Waarom kiest DNB ervoor om vaker cijfers op te vragen?
‘Normaal gesproken krijgen we per kwartaal cijfermateriaal van verzekeraars. Er zit ongeveer zes weken tussen het meetmoment en het aanlevermoment. In rustige tijden levert dit vertragende effect geen probleem op, maar in de huidige eurocrisis willen we snel weten wat er speelt. We kunnen dan tijdig ingrijpen als het nodig is.’

Om welke informatie gaat het precies?
‘We vragen één keer per maand een kengetal over de solvabiliteit op. Hoe hoog is het aanwezige kapitaal ten opzichte van het vereiste kapitaal? Met dit cijfer kun je zien op welke manier schommelingen in de markten uitwerken op de balans en of de financiële positie van verzekeraars voldoende is. Het gaat om een zogeheten beste inschatting, niet om exacte cijfers.’

Op wie richt DNB zich met deze uitvraag?
‘We richten ons vooral op levensverzekeraars. Zij hebben in de regel grotere balansen en zijn gevoeliger voor koersfluctuaties.’

Wat is het belang voor verzekeraars?
‘Voor ons en voor de verzekeraars is het belangrijk dat er geen onzekerheid is over de soliditeit. Het geeft rust als je beter zicht hebt op de invloed van actuele ontwikkelingen. Verder is het in het belang van verzekeraars dat DNB verstandig beleid voert. Verstandig kan betekenen: snel handelen of juist niet overhaast reageren. Om een goede keuze te kunnen maken, heb je recente cijfers nodig. Tot slot moeten verzekeraars zelf ook goede beslissingen nemen op basis van actuele gegevens, bijvoorbeeld bij risicobeheer en kapitaalmanagement.

Meer informatie:
Overzicht Financiële Stabiliteit