Thema’s van EIOPA in 2013

Nieuwsbericht
Datum 11 december 2012

De Europese toezichthouder EIOPA heeft zijn werkplan voor 2013 gepubliceerd. Wat gaan Nederlandse verzekeraars daarvan merken? De belangrijkste punten op een rijtje.

EIOPA logo

Verzekeringsgroepen
Het twee jaar geleden opgerichte EIOPA heeft als doel de polishouder te beschermen en het vertrouwen in de financiële sector te bevorderen. Uit het werkplan voor 2013 blijkt dat vooral verzekeringsgroepen die actief zijn in meerdere EU-lidstaten, meer te maken krijgen met de Europese toezichthouder.

Colleges voor groepstoezicht
Verzekeraars kunnen die grotere betrokkenheid van EIOPA ervaren bij de zogeheten Colleges voor groepstoezicht. In deze colleges stemmen toezichthouders uit de EU-lidstaten hun beleid op elkaar af. Op alle bijeenkomsten zijn vertegenwoordigers van EIOPA aanwezig. Hun rol bij die colleges wordt groter. Ze gaan erop toezien dat de nationale toezichthouders concrete stappen zetten om het toezicht verder te harmoniseren. Het voordeel voor verzekeraars is dat ze kunnen rekenen op eenzelfde behandeling door de verschillende nationale toezichthouders.

Niet-EU-landen
EIOPA kijkt in 2013 intensiever naar toezichtregimes buiten de EU. Diverse grotere verzekeraars hebben dochters in bijvoorbeeld de VS en het Verre Oosten. Omdat het toezicht op groepsniveau aan belang wint, onderzoekt EIOPA op verzoek van de Europese Commissie (EC) in hoeverre andere toezichtregimes vergelijkbaar zijn met het Europese toezicht. Het komende jaar gaat EIOPA beoordelen of het Amerikaanse systeem per saldo op dezelfde zaken let als het Europese toezicht. Verzekeraars hebben ook baat bij een vergelijkbaar regime. De toezichthouder op groepsniveau zal minder informatie opvragen over de activiteiten in een niet-EU-land als dat land beschikt over een overeenkomstig toezichtregime.

Crisisplan
Sinds de kredietcrisis moeten banken een Recovery and Resolution Plan (RRP) hebben. Dat plan beschrijft wat een bank doet bij een crisis en welke reserves de instelling nog kan aanspreken. Verzekeraars hoeven nog geen RRP te hebben. Maar naar verwachting gaat een vergelijkbare verplichting gelden voor de grotere Europese verzekeraars. Over dit onderwerp loopt tot eind dit jaar een consultatie door de EC. EIOPA coördineert de reacties van de toezichthouders. Na de consultatieronde hakt de EC de knoop door over de RRP's.

Q&A-procedures
EIOPA tracht ook harmonisatie in het Europese toezicht te creëren door zogenaamde Q&A-procedures in te stellen. Deze procedures zijn vooral bedoeld voor nationale toezichthouders. Door vragen die zij van verzekeraars krijgen door te sturen naar EIOPA, kan EIOPA het antwoord afstemmen op eerder gegeven antwoorden. Dit zorgt ervoor dat het toezicht van Europese nationale toezichthouders beter in lijn is met elkaar. Op dit moment bestaat er een Q&A-procedure voor de pre-applicatie van Interne modellen en de Long Term Guarantee Assessment. Daar zal ook een procedure voor de rapportage van templates bijkomen.
 
Meer informatie
EIOPA werkprogramma 2013