Meld nieuwe bestuurders tijdig aan

Nieuwsbericht
Datum 11 december 2012

Verzekeraars die een nieuwe bestuurder of commissaris willen benoemen, moeten deze tijdig bij DNB aanmelden. In ieder geval ruim voordat deze persoon in functie treedt. Te vaak gebeurt dat nog te laat. Dit brengt risico’s met zich mee voor betrokkenen, verzekeraars en de sector.

Tijdig aanmelden

Vertrouwen
Conform de wet toetst DNB nieuwe bestuurders op geschiktheid en betrouwbaarheid. Deze toetsing moet plaatsvinden voordat de bestuurder aantreedt. Het risico bestaat dat een bestuurder of commissaris met onvoldoende kennis of vaardigheden op de financiële markt actief is. Dit kan ertoe leiden dat consumenten minder vertrouwen hebben in de sector.
 
Schade
Ook loopt een verzekeraar het risico in een lastig parket te raken. Wanneer blijkt dat een al benoemde bestuurder of commissaris moet terugtreden vanwege een negatieve toetsingsuitslag, levert dit voor de verzekeraar en de betrokken persoon imagoschade op. Zowel het risico op imagoschade als op verminderd vertrouwen in de sector vinden we ongewenst.
 
Op tijd
We verwachten dat verzekeraars een nieuwe bestuurder of commissaris op tijd aanmelden. De beoordelingstermijn is in principe zes weken en maximaal dertien weken als aanvullende informatie nodig is. Een voorgenomen benoeming moet dan ook uiterlijk dertien weken voor de ingangsdatum van de benoeming bij ons binnen zijn.
 
Kwaliteit
Verzekeraars kunnen de termijn verkorten als het dossier dat wordt aangeleverd over een beleidsbepaler van goede kwaliteit is. Dit is het geval als een benoeming goed door de verzekeraar is beargumenteerd, er een goede profielschets van de functie is gemaakt en het cv van de kandidaat aansluit op de profielschets. Een goede voorbereiding bespaart dus tijd!
 
Meer informatie
Toetsing bestuurders, commissarissen en andere beleidsbepalers